MENU

Pierwiosnek wyniosły

Włącz się w badania naukowe i pomóż zbierać dane o pierwiosnkach lekarskich!

Tej wiosny grupa naukowców i obserwatorów przyrody z całej Europy zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w  ogólnoeuropejskim projekcie badań naukowych, realizowanym w ramach tzw. nauki obywatelskiej. Projekt „Looking for Cowslips" polega na zbieraniu danych o pierwiosnkach lekarskich.

Pomysł na obserwacje  pierwiosnka lekarskiego (Primula veris L.) zrodził się w Estonii w 2019 roku. W akcję zbierania danych terenowych o tej roślinie włączyło się już wiele krajów Europy. W roku 2021 po raz pierwszy dołącza do akcji także Polska. Pierwiosnek lekarski należy do kategorii gatunków o wysokim ryzyku ze względu na zmiany globalne klimatu i  środowiska przyrodniczego, prowadzące do zanikania siedlisk przyrodniczych i gatunków oraz spadku liczebności owadów zapylających. Wspólnie zebrane informacje o pierwiosnku lekarskim w skali Europy pozwolą zdobyć wiedzę o stanie tej roślinie a także stanie siedlisk łąkowych i muraw kserotermicznych.  Dzięki tym danym będziemy w stanie ocenić wpływ zmian krajobrazu na różne ważne aspekty bioróżnorodności.

Zachęcamy wszystkich miłośników przyrody do włączenia się do tej akcji.  Wystarczy nauczyć się jak rozpoznać pierwiosnka lekarskiego i jak odróżnić kwiaty typu „S” i „L”.

W województwie śląskim występują dwa gatunki pierwiosnków – pierwiosnek lekarski Primula veris L.i pierwiosnek wyniosły Primula elatior L. HILL. Pierwiosnek lekarski rośnie na łąkach i w murawach ciepłolubnych na nasłonecznionych wzgórzach, a także w zaroślach oraz na obrzeżach lasów i dróg polnych. Występuje głównie na niżu i w niższych położeniach górskich. Natomiast pierwiosnek wyniosły rośnie w widnych lasach, w zaroślach i na łąkach, głównie w górach i na pogórzu. Lokalnie m.in. na Wyżynie Śląskiej i Jurze Krakowsko-Częstochowskiej obydwa te gatunki mogą występować obok siebie, dlatego warto wiedzieć jak je rozpoznać.

Zbieranie danych do projektu „Looking for Cowslips" polega na odnalezieniu pierwiosnka lekarskiego, sfotografowaniu, zaznaczeniu lokalizacji i policzeniu osobników  typu „S” i „L”.

Informacje o szczegółach projektu, w tym instrukcję i formularze do zbierania danych w terenie oraz informacje, jak rozróżnić kwiaty typu „S” i „L”  znajdują się na  stronie https://nurmenukk.ee/pl. Zgromadzone dane wprowadza się poprzez formularz elektroniczny na wskazanej powyżej stronie internetowej.  Ogólne informacje o projekcie znaleźć można także na kanale YouTube https://www.youtube.com/watch?v=Kg1YAdprcl4.

Pierwiosnki porownanie

 

Primula elatior

Pierwiosnek wyniosły, fot. Agata Kloczkowska

 

Primula veris 1 Copy  Primula veris 2 Copy 

Pierwiosnek lekarski, fot. Agata Kloczkowska

 

Projekt Zaproś Dudka do Ogródka

Ogólnopolska akcja przyrodnicza "Zaproś dudka do ogródka", koordynowana przez Przyrodę dla Sosnowca.

Celem akcji jest uświadomienie Nam wszystkim, że każdy może zrobić coś dobrego dla przyrody. W tym konkretnym przypadku mamy szansę ochronić dudki – czyli ptaki objęte ochroną prawną. Wystarczy, że zawiesimy dla tych ptaków budki lęgowe typu D. To najprostsza forma wsparcia natury, która nie wymaga dużego nakładu pracy i energii.

Każda zawieszona budka lęgowa to szansa na zastąpienie naturalnych dziupli drzew, które w ostatnich latach tak intensywnie są wycinane. Wracające z zimowisk ptaki bardzo często nie mają gdzie złożyć jaj i wychować młodych. Dlatego tak ważne jest włączenie się do aktywnej ochrony dudków.

Więcej informacji znaleźć można na platformie: http://zapros-dudka.pl/ oraz blogu: https://przyrodadlasosnowca.wordpress.com/.../ogolnopols.../

ProjektDudek

PrzyrodaDlaSosnowca projektDudki 4 Copy
PrzyrodaDlaSosnowca projektDudki 3 Copy
PrzyrodaDlaSosnowca projektDudki 1 Copy PrzyrodaDlaSosnowca projektDudki 2 Copy

Wojewódzki Program Owca Plus

Ogłoszono pierwsze konkursy w ramach nowej edycji Wojewódzkiego Programu Owca Plus, który wspiera tradycyjną gospodarkę pasterską w województwie śląskim.

Pierwszy konkurs dotyczy prowadzenia wypasu owiec i kóz oraz popularyzacji wiedzy o zasobach przyrodniczych na terenie Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Drugi konkurs dotyczy promocji Wojewódzkiego Programu Owca Plus do roku 2027.

Oferty w obu konkursach należy składać do 20 kwietnia 2021 r.

Jednocześnie ogłoszono nabór kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej merytorycznie oferty złożone w ramach obydwu otwartych konkursów ofert.

Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska będzie w tym roku kontynuowało monitoring przyrodniczy Wojewódzkiego Programu Owca Plus, w celu oceny wpływu realizacji tego programu na stan siedlisk przyrodniczych, populacje rzadkich i zagrożonych gatunków roślin oraz różnorodność biologiczną. Centrum będzie również wspomagało prace komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert, jako ekspert z głosem doradczym.

OwcaPlus2021

Dzień Krajobrazu 2020

20 października br. po raz piąty w Polsce odbędzie się Dzień Krajobrazu. W tym roku głównym tematem obchodów jest drzewo w krajobrazie.

Oficjalna strona Dnia Krajobrazu: http://www.gdos.gov.pl/dzien-krajobrazu-2020

DzienKrajobrazu2020

Dwie nowe kampanie, ale jeden cel - promocja walorów przyrodniczo-turystycznych naszego regionu!

Kampania Śląskiej Organizacji Turystycznej „Zielone” Śląskie w blogosferze - kampania z udziałem pięciu blogów o tematyce podróżniczej, koncentrujących się na wycieczkach po zielonych zakątkach województwa śląskiego.

https://www.slaskie.pl/content/zielone-slaskie-w-blogosferze

Blogi:
https://gdziewyjechac.pl/…/slaskie-dzikie-zielone-soczyste.…
https://powroty.do/…/zielonymi-sciezkami-wojewodztwa-slask…/
https://paragonzpodrozy.pl/…/beskid-slaski-zywiecki-najlep…/
https://www.znajkraj.pl/rowerowy-szlak-orlich-gniazd-z-czes
https://roweremposlasku.pl/

Kampania „Wybieram Śląskie” - znane osoby z regionu zachęcają do odpoczynku w województwie śląskim.

https://www.slaskie.pl/content/wybierz-slaskie

WybieramSlaskie2020

Dzisiaj, 20 maja, obchodzimy Światowy Dzień Pszczół ustanowiony przez ONZ. Jego celem jest podkreślenie znaczenia pszczół dla pozyskiwania żywności oraz zwrócenie uwagi na to, co zagraża tym owadom.

Dzisiejsze święto przypada w rocznicę urodzin Antona Janšy (ur. 20 maja 1734 w Breznicy), który był słoweńskim pszczelarzem i malarzem oraz pionierem nowoczesnego pszczelarstwa.

Pszczołom poświęcono wiele warsztatów w naszym regionie, do udziału w których zachęcamy, w przyszłości oczywiście :-)

W tym trudnym czasie niepewności i lęku, kiedy jesteśmy zmuszeni do pozostania w domach i izolacji, wielu z nas może brakować kontaktu i bliskości z innymi ludźmi, kontaktu z kulturą oraz bardzo ważnego kontaktu z przyrodą.

Niektórzy mają to szczęście, by bezpiecznie przebywać w przyrodzie – w lesie lub na łące z dala od innych ludzi, na swojej działce, czy nawet na ogródku przed domem. Niestety nie wszyscy, dlatego to szczególnie trudny czas dla tych, którzy zostali od przyrody oddzieleni. Na szczęście wiele organizacji, przede wszystkim tych na co dzień związanych z pracą w przyrodzie, wie, jak poważny to problem i przychodzi z pomocą w tym niespokojnym czasie. Poniżej przedstawiamy kilka propozycji na wirtualne pozostanie w kontakcie z przyrodą. Zachęcamy do śledzenia i wykorzystania niektórych pomysłów w przyszłości, kiedy znów swobodnie będzie można pójść do lasu!

LasoDzielnia

10 grudnia 2019 roku (wtorek) o 17.00 zapraszamy do Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach na podsumowanie projektu ODRAzu widać KULTURĘ!, który był realizowany w latach 2018-2019. Wstęp wolny!

ProjektODRA RIK 2019

Newsletter

Zapisując się do newlettera zgadzasz się na postanowienia zawarte w naszej Polityce prywatności. Po zapisaniu prześlemy e-mail potwierdzający dopisanie do newslettera. Prosimy o potwierdzenie subskrypcji.

O serwisie

Serwis o przyrodzie województwa śląskiego opracowywany jest przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska we współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin przyrodoznawstwa. Wszystkich zainteresowanych, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów, zapraszamy do współredagowania oraz wzbogacania jego zawartości.

Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Śląskiego.

Zamknij menu

Please publish modules in offcanvas position.

© 2020 - 2021 Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska

Wykonanie: StudioAlfa.pl - strony dostępne dla niepełnosprawnych.

Serwis współfinansowany przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach