Ogólnopolska akcja przyrodnicza "Zaproś dudka do ogródka", koordynowana przez Przyrodę dla Sosnowca.

Celem akcji jest uświadomienie Nam wszystkim, że każdy może zrobić coś dobrego dla przyrody. W tym konkretnym przypadku mamy szansę ochronić dudki – czyli ptaki objęte ochroną prawną. Wystarczy, że zawiesimy dla tych ptaków budki lęgowe typu D. To najprostsza forma wsparcia natury, która nie wymaga dużego nakładu pracy i energii.

Każda zawieszona budka lęgowa to szansa na zastąpienie naturalnych dziupli drzew, które w ostatnich latach tak intensywnie są wycinane. Wracające z zimowisk ptaki bardzo często nie mają gdzie złożyć jaj i wychować młodych. Dlatego tak ważne jest włączenie się do aktywnej ochrony dudków.

Więcej informacji znaleźć można na platformie: http://zapros-dudka.pl/ oraz blogu: https://przyrodadlasosnowca.wordpress.com/.../ogolnopols.../

ProjektDudek

PrzyrodaDlaSosnowca projektDudki 4 Copy
PrzyrodaDlaSosnowca projektDudki 3 Copy
PrzyrodaDlaSosnowca projektDudki 1 Copy PrzyrodaDlaSosnowca projektDudki 2 Copy