Włącz się w badania naukowe i pomóż zbierać dane o pierwiosnkach lekarskich!

Tej wiosny grupa naukowców i obserwatorów przyrody z całej Europy zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w  ogólnoeuropejskim projekcie badań naukowych, realizowanym w ramach tzw. nauki obywatelskiej. Projekt „Looking for Cowslips" polega na zbieraniu danych o pierwiosnkach lekarskich.

Pomysł na obserwacje  pierwiosnka lekarskiego (Primula veris L.) zrodził się w Estonii w 2019 roku. W akcję zbierania danych terenowych o tej roślinie włączyło się już wiele krajów Europy. W roku 2021 po raz pierwszy dołącza do akcji także Polska. Pierwiosnek lekarski należy do kategorii gatunków o wysokim ryzyku ze względu na zmiany globalne klimatu i  środowiska przyrodniczego, prowadzące do zanikania siedlisk przyrodniczych i gatunków oraz spadku liczebności owadów zapylających. Wspólnie zebrane informacje o pierwiosnku lekarskim w skali Europy pozwolą zdobyć wiedzę o stanie tej roślinie a także stanie siedlisk łąkowych i muraw kserotermicznych.  Dzięki tym danym będziemy w stanie ocenić wpływ zmian krajobrazu na różne ważne aspekty bioróżnorodności.

Zachęcamy wszystkich miłośników przyrody do włączenia się do tej akcji.  Wystarczy nauczyć się jak rozpoznać pierwiosnka lekarskiego i jak odróżnić kwiaty typu „S” i „L”.

W województwie śląskim występują dwa gatunki pierwiosnków – pierwiosnek lekarski Primula veris L.i pierwiosnek wyniosły Primula elatior L. HILL. Pierwiosnek lekarski rośnie na łąkach i w murawach ciepłolubnych na nasłonecznionych wzgórzach, a także w zaroślach oraz na obrzeżach lasów i dróg polnych. Występuje głównie na niżu i w niższych położeniach górskich. Natomiast pierwiosnek wyniosły rośnie w widnych lasach, w zaroślach i na łąkach, głównie w górach i na pogórzu. Lokalnie m.in. na Wyżynie Śląskiej i Jurze Krakowsko-Częstochowskiej obydwa te gatunki mogą występować obok siebie, dlatego warto wiedzieć jak je rozpoznać.

Zbieranie danych do projektu „Looking for Cowslips" polega na odnalezieniu pierwiosnka lekarskiego, sfotografowaniu, zaznaczeniu lokalizacji i policzeniu osobników  typu „S” i „L”.

Informacje o szczegółach projektu, w tym instrukcję i formularze do zbierania danych w terenie oraz informacje, jak rozróżnić kwiaty typu „S” i „L”  znajdują się na  stronie https://nurmenukk.ee/pl. Zgromadzone dane wprowadza się poprzez formularz elektroniczny na wskazanej powyżej stronie internetowej.  Ogólne informacje o projekcie znaleźć można także na kanale YouTube https://www.youtube.com/watch?v=Kg1YAdprcl4.

Pierwiosnki porownanie

 

Primula elatior

Pierwiosnek wyniosły, fot. Agata Kloczkowska

 

Primula veris 1 Copy  Primula veris 2 Copy 

Pierwiosnek lekarski, fot. Agata Kloczkowska