Karpaty Łączą!

Chrońmy przyrodę i kulturę polskiej części Karpat!

Karpaty Łączą to przedsięwzięcie, które skupia wiele środowisk i miłośników karpackiej przyrody – społeczności lokalne, samorządowców, lokalnych przedsiębiorców i rolników, ekspertów, organizacje społeczne, służby ochrony przyrody, turystów – wokół idei ochrony bioróżnorodności Karpat oraz zrównoważonego rozwoju tego wyjątkowego regionu. Główne działania realizowane zgodnie z ideą Karpaty Łączą:

  • projekty karpackie:
  • wspieranie rozwoju gospodarki pasterskiej (szkolenia baców, budowa i wyposażanie bacówek, zakup owiec); organizacja spotkań pasterskich by integrować i wzmacniać potencjał lokalnych społeczności ludzi gór; organizacja Redyków – uroczystego rozpoczęcia i zakończenia wypasu owiec,
  • promocja wiedzy o przyrodzie i kulturze Karpat; aktywizacja lokalnych społeczności do promocji karpackich wartości,
  • organizacja Forum Gmin Karpackich, łączącego lokalne władze w dialogu dotyczącym przyszłych wyzwań,
  • inwentaryzacja przyrodnicza hal by rozwijać gospodarkę pasterską w poszanowaniu środowiska,
  • wspieranie rozwoju zrównoważonej turystyki; tworzenie strategii zrównoważonej turystyki oraz kodeksu dobrych praktyk planowania przestrzennego,
  • działania związane z wdrażaniem Konwencji Karpackiej.

Idea Karpaty Łączą narodziła się w 2012 roku wraz z projektem Karpaty łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej, a jego liderem w Polsce jest Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Celem projektu była ochrona i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej polskich Karpat poprzez wsparcie wdrażania postanowień Konwencji Karpackiej.

Więcej informacji o projektach oraz reportaże filmowe na stronie UNEP/GRID-Warszawa oraz funpagu Karpaty Łączą:

https://www.gridw.pl/projekty/33-karpaty-lacza

http://karpatylacza.pl/raport/#31

https://www.facebook.com/KarpatyLacza

https://www.instagram.com/karpaty.lacza

 

KarpatyLacza zielonainfrastruktura  KarpatyLacza tradycyjnepasterstwo  KarpatyLacza kwietnelaki  KarpatyLacza informatoriumkarpackie  KarpatyLacza ekodetektywi 

LIFE ZI ZrzutGeoportal 2