12 grudnia 2019 roku zapraszamy do Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach przy Teatralnej 4 na doroczną Sesję konserwatorską, której tematem tym razem będą „PARKI - OGRODY - CMENTARZE”, rozpoczęcie o godzinie 10.00. Wstęp wolny!

ParkiOgrodyCmentarze RIK 2019

Sesję organizuje Regionalny Instytut Kultury w Katowicach we współpracy ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Podczas sesji specjaliści zajmą się zagadnieniami konserwatorskimi związanym z zielenią w kontekście kulturowym, zarówno pod względem konserwatorskim (zagrożenia, ochrona), jak i historycznym (związanym z działalnością człowieka). Celem wydarzenia jest popularyzacja problematyki związanej z dziedzictwem kulturowym województwa śląskiego.

W ramach sesji zaplanowano również promocję kolejnego, dziesiątego już, tomu „Wiadomości Konserwatorskich Województwa Śląskiego”. Tegoroczna publikacja zatytułowana jest „Parki - Ogrody - Cmentarze”.

PROGRAM - pobierz: http://bit.ly/2KX0WUc

10:00 Oficjalne otwarcie
10:30 Wystąpienia:
Iwona Wildner-Nurek: Karta ewidencyjna ogrodu historycznego – nowa forma katalogowania zabytków
Milena Mzyk-Makosz: Ogród rajski w wirydarzu dawnego klasztoru w Rudach
Ewa Caban: „Wspólnie dla dziedzictwa” – prace na zabytkowym cmentarzu w Bełku
12:00–12:45 Przerwa kawowa
12:45 Wystąpienia:
Bartosz Majorek: Problematyka konserwacji i rewaloryzacji parków śląskich na przykładzie Parku Miejskiego im. F. Kachla w Bytomiu
Martyna Walker: Działalność inżyniera ogrodniczego Fritza Hanischa na terenie obecnego województwa śląskiego
13:45 Promocja 11 tomu „Wiadomości Konserwatorskich Województwa Śląskiego” pt. „PARKI – OGRODY – CMENTARZE”

Źródło: https://www.facebook.com/events/2554956297952113/