Konferencja z okazji Światowego Dnia Wody 20 marca 2020 "Zbiorniki wodne w dobie zmian klimatu"

TERMIN - 20 marca 2020 r.
MIEJSCE KONFERENCJI - Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Przyrodniczych, Sosnowiec, ul. Będzińska 60
ZAPISY - Udział bezpłatny, wymagana rejestracja.

Tegoroczny Światowy Dzień Wody obchodzony jest pod hasłem „Woda i zmiany klimatu”. Temat naszej Konferencji wpisuje się w te zagadnienia, ponieważ będziemy poruszali kwestie dotyczące zbiorników wodnych w dobie zmian klimatu. Przedstawimy wyzwania wynikające z ekstremalnych zjawisk klimatycznych. Spróbujemy ocenić i wyartykułować problemy retencji zbiornikowej w Polsce. Zastanowimy się także nad wykorzystaniem zbiorników wodnych na terenach zurbanizowanych w działaniach na rzecz adaptacji do zmian klimatu. Pokażemy również nowoczesne sposoby monitorowania zbiorników wodnych. W kontekście szerszego wykorzystania potencjału zbiorników wodnych istotną rolę będzie odgrywała jakość wody i osadów dennych zgromadzonych w zbiornikach. Aby uzyskać lub utrzymać dobry potencjał ekologiczny zbiorników wodnych należy w ich obrębie oraz w ich zlewniach prowadzić zrównoważone gospodarowanie przyrodnicze, a jednym z niezbędnych elementów jest m. in. właściwa struktura ichtiofauny.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji. Udział jest bezpłatny. Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Naukowego – dr hab. Damian Absalon, prof. UŚ

Zobacz program konferencji: http://scw.us.edu.pl/68-konferencja-z-okazji-światowego-dnia-wody-2020-zbiorniki-wodne-w-dobie-zmian-klimatu

Źródło: http://scw.us.edu.pl/68-konferencja-z-okazji-światowego-dnia-wody-2020-zbiorniki-wodne-w-dobie-zmian-klimatu

konferencjaSDW2020 1