MENU

Dwulistnik pszczeli zagrożony!

Dwulistnik pszczeli występuje w Polsce tylko na jednym stanowisku, które położone jest w województwie śląskim, a od roku 2017 podlega regionalnej ochronie gatunkowej w tym województwie. W maju i czerwcu br. stwierdzono, że część stanowiska została zdewastowana z winy człowieka.

Ślepiotka to niewielka rzeczka o długości około 8 km, której koryto położone jest w granicach miasta Katowice. Płynie przez  Ochojec (w tym przez rezerwat przyrody "Ochojec"), Ligotę oraz Panewniki, gdzie wpada do Kłodnicy. Zlewnia Ślepiotki jest zlewnią górniczą, w której naturalny reżim hydrologiczny uległ antropogenicznym przekształceniom. Przekształcenia te przyczyniają się do zubożenia zasobów wód podziemnych i zmniejszenia wielkości spływu powierzchniowego. Dlatego gospodarowanie wodami tego cieku wymaga szczególnej odpowiedzialności, której jednak nie wykazują obecni gospodarze doliny Ślepiotki.

Slepiotka 2018 05 19 fot JB Parusel www

Załączniki:
Pobierz plik (PrzyrodaGornegoSlaska_88-2017_s11-13.pdf)PrzyrodaGornegoSlaska_88-2017_s11-13.pdf[Ostuda (2007), Ostuda po Ostudzie (2017)]625 kB
Pobierz plik (PrzyrodaGornegoSlaska_88-2017_s8-10.pdf)PrzyrodaGornegoSlaska_88-2017_s8-10.pdf[35-lecie rezerwatu przyrody "Ochojec"]564 kB

W przypadku stwierdzenia barszczu Sosnowskiego należy zwrócić się z informacją do właściwego urzędu gminy.

barszczSosnowskiego

Na obszarze prawie 17,5 tys. hektarów - od zbiornika Świerklaniec, przez Pyrzowice i Siewierz aż do Zawiercia - jakiekolwiek polowanie jest zabronione!

obwody lowieckie wylaczone

 

Dnia 1 stycznia br. weszła w życie nowelizacja Ustawy o ochronie przyrody, liberalizująca m.in. dotychczasowe zasady wycinki drzew i krzewów. Doprowadziło to do niekontrolowanego zwiększenia wycinki drzew i krzewów w skali całego kraju. Stanowczy sprzeciw wobec niekorzystnych zmian w ustawie wyraziły już środowiska naukowe, a organizacje pozarządowe opracowały petycje w sprawie zmiany nowelizacji ustawy o ochronie przyrody i przywrócenia realnej ochrony drzew. Wycięte drzewa można zaznaczyć na mapie korzystając z aplikacji mobilnej "Tu Było Drzewo".

Jesień - Beskid Śląski - fot. Marcin Karetta

Każdego roku notowane są przypadki zatruć bielików, nierzadko celowo wykładanym przez ludzi skażonym mięsem. W styczniu br. odnaleziono w Głubczycach (woj. opolskie) 3 martwe osobniki, w tym dwa zaobrączkowane, a wraz z nimi 3 martwe myszołowy.

bielik KOO

Dnia 30 listopada 2016 r. Rada Miejska Będzina uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów w dzielnicy Małobądź Na etapie konsultacji społecznych projektu planu Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska wniosło uwagi (patrz: załączniki). Plan w obecnym kształcie przewiduje niemal całkowitą zabudowę łąk i muraw, które dotychczas porastały Wzgórze Małobądz, co wiąże się z utratą przyrodniczych walorów tego miejsca.

Będzin_Wzgórze Małobądz_łąki rajgrasowe_panorama ze wzgórza_2016-06-14
Załączniki:
Pobierz plik (Bedzin_LakiMalobadzkie_opinia_2016-203.pdf)Bedzin_LakiMalobadzkie_opinia_2016-203.pdf[Wzgórze Małobądz w Będzinie - opinia przyrodnicza CDPGŚ]358 kB
Pobierz plik (Bedzin_LakiMalobadzkie_plan-uwagi_2016-255.pdf)Bedzin_LakiMalobadzkie_plan-uwagi_2016-255.pdf[Wzgórze Małobądz w Będzinie - uwagi CDPGŚ do projektu planu zagospodarowania przestrzennego]177 kB

Prezydent Miasta Katowice wznawia jednak z urzędu postępowanie administracyjne!

LasMurckowski droga 2016

Newsletter

Zapisując się do newlettera zgadzasz się na postanowienia zawarte w naszej Polityce prywatności. Po zapisaniu prześlemy e-mail potwierdzający dopisanie do newslettera. Prosimy o potwierdzenie subskrypcji.

O serwisie

Serwis o przyrodzie województwa śląskiego opracowywany jest przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska we współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin przyrodoznawstwa. Wszystkich zainteresowanych, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów, zapraszamy do współredagowania oraz wzbogacania jego zawartości.

Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Śląskiego.

Zamknij menu

Please publish modules in offcanvas position.

© 2020 - 2021 Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska

Wykonanie: StudioAlfa.pl - strony dostępne dla niepełnosprawnych.

Serwis współfinansowany przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach