Dwulistnik pszczeli występuje w Polsce tylko na jednym stanowisku, które położone jest w województwie śląskim, a od roku 2017 podlega regionalnej ochronie gatunkowej w tym województwie. W maju i czerwcu br. stwierdzono, że część stanowiska została zdewastowana z winy człowieka.

Dwulistnik pszczeli występuje w Polsce tylko na jednym stanowisku, które położone jest w województwie śląskim. Od roku 2017 podlega regionalnej ochronie gatunkowej w województwie śląskim na podstawie Zarządzenia Nr 29/2017 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na terenie województwa śląskiego ochrony gatunkowej dwulistnika pszczelego Ophrys apifera L. (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 6 listopada 2017 r., poz. 5845). W stosunku do tej rośliny w stanie dzikim wprowadzono m.in. zakaz umyślnego niszczenia, zrywania lub uszkadzania oraz niszczenia jej siedlisk.

Pierwszy (i wówczas jedyny) okaz tego storczyka został odnaleziony w roku 2010, a od roku 2015 prowadzony jest przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska monitoring populacji w okresie kwitnienia rośliny. Od listopada 2019 roku prowadzony jest także comiesięczny monitoring osobników zimujących.

W trakcie kontroli populacji na stanowisku w dniu 18 maja 2020 r. stwierdzono, że część stanowiska została zdewastowana wskutek pojawienia się meliny. Użytkownicy meliny zniszczyli poprzez wydeptywanie część siedliska i osobników (ok. 3). Fakt tej dewastacji siedliska zgłoszono do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, która podjęła interwencję w tej sprawie u organów ścigania.

W dniu 10 czerwca b.r. na stanowisku storczyka stwierdzono dalszą dewastację siedliska tej chronionej rośliny poprzez wydeptywanie i wypalenie części siedliska i osobników (ok. 5) w pobliżu meliny, stwierdzonej w maju.

Dewastowane są również poprzez wydeptywanie i zaśmiecanie inne fragmenty stanowiska dwulistnika pszczelego.

Załączam dokumentację dewastacji siedliska dwulistnika pszczelego.   

Opisywana dewastacja siedliska i rosnących w nim storczyków jest karygodna. Zróbmy wszystko, aby to jedyne w Polsce miejsce występowania tej krytycznie zagrożonej rośliny było wolne od zagrożeń ze strony człowieka. To wstyd! Musimy po sobie natychmiast posprzątać!

 

Jerzy B. Parusel
Dyrektor Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska

 

Więcej o dwulistniku pszczelim:

Parusel J. B. 2018. Dwulistnik pszczeli Ophrys apifera chroniony w województwie śląskim. Przyroda Górnego Śląska, 92: 16.

Dwulistnik pszczeli zagrożony!

 • Nowe miejsce dewastacji siedliska dwulistnika pszczelego (10.06.2020)
 • Autor : Jerzy B. Parusel
 • Opis: Dewastacja jedynego stanowiska dwulistnika pszczelego w woj. śląskim.
 • Nowe miejsce dewastacji siedliska dwulistnika pszczelego (10.06.2020)
 • Autor : Jerzy B. Parusel
 • Opis: Dewastacja jedynego stanowiska dwulistnika pszczelego w woj. śląskim.
 • Nowe miejsce dewastacji siedliska dwulistnika pszczelego (10.06.2020)
 • Autor : Jerzy B. Parusel
 • Opis: Dewastacja jedynego stanowiska dwulistnika pszczelego w woj. śląskim.
 • Nowe miejsce dewastacji siedliska dwulistnika pszczelego (10.06.2020)
 • Autor : Jerzy B. Parusel
 • Opis: Dewastacja jedynego stanowiska dwulistnika pszczelego w woj. śląskim.
 • Inne miejsca dewastacji siedliska dwulistnika pszczelego (18.05.2020)
 • Autor : Jerzy B. Parusel
 • Opis: Dewastacja jedynego stanowiska dwulistnika pszczelego w woj. śląskim.
 • Inne miejsca dewastacji siedliska dwulistnika pszczelego (18.05.2020)
 • Autor : Jerzy B. Parusel
 • Opis: Dewastacja jedynego stanowiska dwulistnika pszczelego w woj. śląskim.
 • Inne miejsca dewastacji siedliska dwulistnika pszczelego (18.05.2020)
 • Autor : Jerzy B. Parusel
 • Opis: Dewastacja jedynego stanowiska dwulistnika pszczelego w woj. śląskim.
 • Zadeptane osobniki dwulistnika pszczelego (18.05.2020)
 • Autor : Jerzy B. Parusel
 • Opis: Dewastacja jedynego stanowiska dwulistnika pszczelego w woj. śląskim.
 • Zadeptane osobniki dwulistnika pszczelego (18.05.2020)
 • Autor : Jerzy B. Parusel
 • Opis: Dewastacja jedynego stanowiska dwulistnika pszczelego w woj. śląskim.
 • Melina pijacka na stanowisku dwulistnika pszczelego (18.05.2020)
 • Autor : Jerzy B. Parusel
 • Opis: Dewastacja jedynego stanowiska dwulistnika pszczelego w woj. śląskim.
 • Melina pijacka na stanowisku dwulistnika pszczelego (18.05.2020)
 • Autor : Jerzy B. Parusel
 • Opis: Dewastacja jedynego stanowiska dwulistnika pszczelego w woj. śląskim.
 • Melina pijacka na stanowisku dwulistnika pszczelego (18.05.2020)
 • Autor : Jerzy B. Parusel
 • Opis: Dewastacja jedynego stanowiska dwulistnika pszczelego w woj. śląskim.
 • Melina pijacka na stanowisku dwulistnika pszczelego (18.05.2020)
 • Autor : Jerzy B. Parusel
 • Opis: Dewastacja jedynego stanowiska dwulistnika pszczelego w woj. śląskim.
 • Dwulistnik pszczeli – kwitnący (10.06.2020)
 • Autor : Jerzy B. Parusel
 • Opis: Dewastacja jedynego stanowiska dwulistnika pszczelego w woj. śląskim.