Z uwagi na mające się odbyć w tym miesiącu w Unii Europejskiej rozmowy na temat Dyrektywy Ptasiej (2009/147/WE), powstała inicjatywa mająca na celu zmianę Zał. II tej dyrektywy. Obecnie w Zał. II DP, który stanowi lista gatunków ptaków, na które można polować we Wspólnocie (z zachowaniem przepisów prawa krajowego), znajdują się gatunki zagrożone, których liczebność populacji znacząco zmalała. Zał. II DP opracowano w latach 70. XX wieku – pora na zmianę i objęcie ochroną kolejnych gatunków ptaków! Apel o podpisanie wniosku skierowany jest do wszystkich polskich naukowców, przyrodników, ornitologów, organizacji przyrodniczych (nie jest to prośba o poparcie obywatelskie).

Wniosek wraz z informacją jest dostępny na stronie:  https://www.unitedforbirds.eu/

Informacje także na stronie: https://www.facebook.com/niech.zyja/

safe image