Najnowsze wydawnictwa książkowe Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, to: raport o stanie przyrody województwa śląskiego pt. „Przyroda żywa województwa śląskiego – stan poznania, ochrony i zagrożenia” oraz informator pt. „Śląskie. Tu edukujemy. Regionalna edukacja ekologiczno-przyrodnicza”. Obie pozycje ukazały się w grudniu 2020 roku.

nowosci 2020 2razem 1 kadr

„Przyroda żywa województwa śląskiego – stan poznania, ochrony i zagrożenia”

Książka zawiera raport o stanie przyrody województwa śląskiego i podsumowuje dotychczasowe badania nad regionalną przyrodą, prowadzone przez instytucje naukowe, towarzystwa i organizacje społeczne oraz miłośników przyrody. Publikacja składa się z 15 artykułów przeglądowych, zamówionych przez Centrum i opracowanych przez specjalistów z różnych dziedzin przyrodoznawstwa oraz 3 artykułów nadesłanych przez zainteresowanych badaczy. Wydawnictwo stanowi wkład Województwa Śląskiego w realizację celów proklamowanej Dekady Bioróżnorodności Organizacji Narodów Zjednoczonych 2011-2020 (United Nations Decade on Biodiversity 2011-2020), którą zapoczątkował Rok Różnorodności Biologicznej ONZ obchodzony w 2010 roku.

Książkę w cenie 60 zł można zamówić korzystając z informacji na stronie: http://www.cdpgs.katowice.pl/wydawnictwa/zamawianie-i-wysyka

SPIS TREŚCI

I. Stan poznania, ochrony i zagrożenia glonów w województwie śląskim

 • Joanna Lenarczyk, Konrad Wołowski, Maria Janicka. Algi – glony województwa śląskiego (str. 9)

II. Stan poznania, ochrony i zagrożenia grzybów w województwie śląskim

 • Piotr Chachuła, Marek Fiedor. Grzyby wielkoowocnikowe (Macromycetes) województwa śląskiego (str. 31)
 • Grzegorz Leśniański. Stan poznania, ochrony i zagrożenia porostów województwa śląskiego (str. 55)

III. Stan poznania, ochrony i zagrożenia roślin w województwie śląskim

 • Adam Stebel. Mszaki województwa śląskiego – stan poznania, ochrony i zagrożenia (str. 73)
 • Barbara Tokarska-Guzik. Stan poznania, ochrony i zagrożenia roślin naczyniowych województwa śląskiego (str. 98)

IV. Stan poznania, ochrony i zagrożenia zwierząt w województwie śląskim

 • Mariola Krodkiewska. Stan poznania, ochrony i zagrożenia bezkręgowców wodnych województwa śląskiego (str. 143)
 • Jacek Gorczyca. Stan poznania, ochrony i zagrożenia bezkręgowców lądowych województwa śląskiego (str. 158)
 • Katarzyna Skowrońska-Ochmann. Ryby i minogi województwa śląskiego – stan poznania, zagrożenia i ochrony (str. 176)
 • Piotr Profus. Stan poznania, ochrony i zagrożenia kręgowców lądowych województwa śląskiego (str. 199)
 • Jerzy B. Parusel. Co dalej z żubrami linii pszczyńskiej w Pszczynie – pytanie w 155 rocznicę restytucji i hodowli? (str. 252)

V. Stan poznania, ochrony i zagrożenia roślinności w województwie śląskim

 • Beata Babczyńska-Sendek. Stan poznania, ochrony i zagrożenia naturalnej i półnaturalnej roślinności nieleśnej województwa śląskiego (str. 269)
 • Beata Węgrzynek, Agnieszka Kompała-Bąba. Stan poznania, ochrony i zagrożenia synantropijnej roślinności nieleśnej województwa śląskiego (str. 306)
 • Zbigniew Wilczek. Stan poznania, ochrona i zagrożenia roślinności leśnej i zaroślowej województwa śląskiego (str. 327)

VI. Stan poznania, ochrony i zagrożenia siedlisk przyrodniczych w województwie śląskim

 • Zbigniew Wilczek. Stan poznania, ochrony i zagrożenia siedlisk przyrodniczych województwa śląskiego (str. 349)
 • Jerzy B. Parusel. Zagrożone europejskie siedliska przyrodnicze występujące w województwie śląskim i ich status zagrożenia (str. 365)

VII. Ochrona przyrody w województwie śląskim

 • Mirosława Mierczyk-Sawicka. Ochrona przyrody w województwie śląskim (str. 389)
 • Jerzy B. Parusel. Problemy ochrony przyrody w Polsce – głos w dyskusji (str. 406)

VIII. Bazy danych o różnorodności biologicznej województwa śląskiego

 • Krzysztof Musik, Jerzy B. Parusel, Agnieszka Wrońska, Katarzyna Skowrońska-Ochmann, Renata Bula, Michał Romańczyk, Aleksandra Liszka. Różnorodność biologiczna województwa śląskiego w bazach danych Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska (str. 421)

Życzymy owocnej lektury!

Parusel J. B. (red.) 2020. Przyroda żywa województwa śląskiego – stan poznania, ochrony i zagrożenia. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice, ss. 429.

PrzyrodaZywaWojewodztwaSlaskiego 2020 LITE okladka przod PrzyrodaZywaWojewodztwaSlaskiego 2020 LITE okladka tyl

„Śląskie. Tu edukujemy. Regionalna edukacja ekologiczno-przyrodnicza”

Książka jest informatorem o regionalnej edukacji ekologicznej, przyrodniczej i leśnej. Publikacja prezentuje ofertę edukacyjną około 100 instytucji i organizacji społecznych. Zawiera również ciekawe teksty wprowadzające o relacji człowieka z przyrodą, potrzebie edukacji w przyrodzie oraz przyrodzie jako przestrzeni edukacyjnej. Zagadnienia poruszane w książce, to: przyroda i człowiek; przyroda i edukacja; syndrom deficytu natury; przestrzenie naturalne w edukacji i zabawie; leśne przedszkola i szkoły; zielone instytucje kultury; ośrodki edukacyjne i ścieżki przyrodnicze; oferta edukacyjna instytucji i organizacji społecznych; projekty, programy i konkursy; bibliografia przyrodnicza; ekologia w mediach; fundusze na działania proekologiczne.

Publikacja ukazała się w niewielkim nakładzie 200 egz. i rozdawana jest wyłącznie bezpłatnie osobom, instytucjom i organizacjom aktywnie działającym na polu edukacji ekologiczno-przyrodniczej.

Informator dostępny jest w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej:

https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/482398/edition/452020/content?fbclid=IwAR25gqGLcWDgjkCuPRKBAp2pwSGMmMKTkV6tRug4RH0lLfiKOogiIZjEhKQ

Serdecznie zapraszamy do korzystania i inspirowania się, szczególnie nauczycieli, edukatorów, animatorów i rodziców!

Wower A., Kloczkowska Agata, Kloczkowska Alicja, Duda M. (red.) 2020. Śląskie. Tu edukujemy. Regionalna edukacja ekologiczno-przyrodnicza. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice, ss. 400.

SlaskieTuEdukujemy RegionalnaEdukacjaEkologPrzyrod 2020 LITE okladka przod SlaskieTuEdukujemy RegionalnaEdukacjaEkologPrzyrod 2020 LITE okladka tyl