Śląskie jest Ci bliskie? Masz pomysł, jak sprawić by było jeszcze piękniejsze, bardziej przyjazne i takie, jakiego oczekują mieszkańcy?
Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Śląskiego daje możliwość zrealizowania pomysłów i planów, które wpłyną na rozwój regionu.
 
Dnia 6 kwietnia br. rusza nabór wniosków do III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego z nową "ekologiczną" pulą środków na projekty proekologiczne. Zadania zgłaszane w "puli EKO" będą musiały mieć dominujący charakter ekologiczny, wpływać na poprawę środowiska naturalnego i służyć rozwojowi całego regionu.
 
Termin zgłaszania zadań przez mieszkańców województwa śląskiego: 6 kwietnia – 16 maja 2021 r.
 

Projekty ekologiczne w III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego: https://bo.slaskie.pl/content/zmieniaj-z-nami-slaskie

Zapraszamy do wzięcia udziału w III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego – zgłaszania zadań i głosowania!

  IIIedycjaBO 2021

Sejmik Województwa Śląskiego przyjął zmiany w Regulaminie Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Najważniejszą zmianą III edycji jest wprowadzenie podziału na pulę EKO oraz pulę REGIO. Umożliwi to wspieranie transformacji regionu zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” – Zielone Śląskie przy jednoczesnym zachowaniu możliwości zgłaszania zadań o charakterze odmiennym niż ekologiczny.
 
Zgłaszane zadania w „puli EKO” będą musiały łącznie spełniać następujące warunki: mieć dominujący charakter ekologiczny, wpływać na poprawę środowiska naturalnego i służyć rozwojowi całego regionu.
W „puli REGIO” bez zmian zostaje podział oraz liczba grup powiatów. Mieszkańcy będą mogli zgłaszać zadania o różnym charakterze, mieszczące się w granicach zadań własnych województwa.
 
Zgłaszanie zadań przez mieszkańców województwa śląskiego: 6 kwietnia – 16 maja 2021 r.
Głosowanie mieszkańców województwa śląskiego: 1 września – 15 września 2021 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: do 24 września 2021 r.
 
Nabór wniosków do III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego: https://bo.slaskie.pl/content/6-kwietnia-rusza-nabor-wnioskow-do-iii-edycji-marszalkowskiego-budzetu-obywatelskiego
 
Projekty ekologiczne w III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego: https://bo.slaskie.pl/content/zmieniaj-z-nami-slaskie
 
Oficjalna strona programu: https://bo.slaskie.pl/
 
Wybrane projekty I i II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego: https://bo.slaskie.pl/content/efekty-marszalkowskiego-budzetu-obywatelskiego-20201124111019
 
Zapraszamy do zobaczenia spotu i animacji, promujących Marszałkowski Budżet Obywatelski na stronie: https://bo.slaskie.pl/content/bo-to-mi-sie-podoba
 
BO Slaskie

„Województwo śląskie regionem wysokiej jakości środowiska i przestrzeni” – to jeden z podstawowych celów przyjętych w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030" – Zielone Śląskie

Wizja transformacji województwa śląskiego przedstawia nasz region jako miejsce atrakcyjne i nowoczesne, stwarzające mieszkańcom liczne możliwości rozwoju oraz zapewniające warunki do aktywnego i zdrowego trybu życia w wysokiej jakości środowisku naturalnym.

Przykładowe kategorie zadań w ramach szeroko rozumianej ekologii:

  • Ochrona i poprawa jakości powietrza, np.: przygotowanie murali antysmogowych, budowa tężni solankowych, wieże tlenowe/antysmogowe, publiczne laboratoria antysmogowe (kontenery - miejsca testowania i doświadczania rozwiązań i technologii zmniejszających emisje CO2 lub magazynujących CO2, roślin energetycznych itp.);
  • Woda, oszczędzanie i gromadzenie wody deszczowej, np.: wprowadzenie naturalnych zbiorników wodnych tj. mokradeł, stawów na terenach parkowych, terenach zielonych, wprowadzenie ogrodów deszczowych i mikroretencji, promowanie i wdrażanie zamkniętego obiegu wody, publiczne laboratoria zamkniętego obiegu wody i mikroretencji (np. instalacja w kontenerze), strategie i kampanie oszczędzania wody , gromadzenia wody;
  • Zazielenienie terenu, np.: środowiskowa rewitalizacja zdegradowanych terenów, zaplanowanie nowych lub uzupełnienie istniejących nasadzeń parków, parków kieszonkowych, skwerów, łąk kwietnych, ogrodów sensorycznych, zazielenienie wnętrz kwartałów zabudowy śródmiejskiej;
  • Ochrona istniejącej zieleni, np.: rewaloryzacja parku i zieleni miejskiej, miejskie szklarnie, miejskie pasieki, stworzenie ogrodów warzywnych, sadów owocowych;
  • Ekologiczne i środowiskowe technologie, np.: ekologiczne place zabaw, recykling, promowanie recyklingu;
  • Kompleksowe działania środowiskowe, np.: montaż zielonego dachu na budynku użyteczności publicznej, zorganizowanie ogrodu na dachach budynku użyteczności publicznej, wprowadzenie zielonych fasad budynków użyteczności publicznej;
  • Edukacja ekologiczna - aktualny przegląd oferty z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej w województwie śląskim, który może być inspiracją dla tego typu projektów, zamieszczono w informatorze pt. „Śląskie. Tu edukujemy. Regionalna edukacja ekologiczno-przyrodnicza”, udostępnionym w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/482398/edition/452020/content?fbclid=IwAR3COvtKeqx-KQN8d4M05VoyoR39cmGy4lC0u2lM3yC01XnALlyEKi4XxvM
Przypominamy, że wszystkie zadania o charakterze inwestycyjnym lub infrastrukturalnym mogą być realizowane wyłącznie na mieniu województwa!

Źródło, czytaj więcej: https://bo.slaskie.pl/content/zmieniaj-z-nami-slaskie

Poniżej przypominamy krótko projekty ekologiczne z I i II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, z wyjątkiem czterech „mikro” projektów z II edycji związanych z zielenią miejską i małą architekturą.

 

EDYCJA I

1) Budowa wolier dla panter śnieżnych (Panthera uncia) w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym

Kod projektu:

MBO-1196/W/19

Szacunkowy koszt:

1 050 000,00 PLN

Liczba głosów:

2996

Zasięg:

zadanie o zasięgu wojewódzkim

Opis projektu:

Budowa całorocznych wolier dla panter śnieżnych. Według czerwonej księgi pantery śnieżne są gatunkiem zagrożonym wyginięciem. W Śląskim Ogrodzie Zoologicznym przebywają dwa spokrewnione ze sobą osobniki. Budowa wolier umożliwi poprawę dobrostanu zwierząt oraz wymianę osobników i stworzenie pary hodowlanej. Ekspozycja o łącznej powierzchni około 1600 m2 wraz z tarasem widokowym na wysokości około 6 metrów będzie szeroko dostępna dla zwiedzających. Pantery będzie można obserwować z różnych perspektyw w środowisku zbliżonym do naturalnego. Młode osobniki wzmocnią pulę genową gatunku i umożliwią zasilenie wolno żyjących populacji.

2) Mobilna Poradnia Ekologiczna

Kod projektu:

MBO-1872/P2/19

Szacunkowy koszt:

146 100,00 PLN

Liczba głosów:

1426

Zasięg:

zadanie o zasięgu podregionalnym

podregion obejmujący powiaty: bieruńsko-lędziński, pszczyński oraz miasta na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy

Opis projektu:

Mobilna Poradnia Ekologiczna to modyfikacja Poradni „Jak Uratować Świat” A. Szpury i wydawnictwa W.A.B. z Warszawy. Koncepcja powstała z zauważenia potrzeb edukacji ekologicznej na poziomie jednostki: wiele osób chciałoby zmienić nawyki na przyjazne dla środowiska, ale nie wie jak to zrobić. Zmiany te nie wymagają wielkich nakładów, wystarczą wskazówki, których chcemy udzielać przez wykłady, prezentacje, warsztaty (np. Zero Waste, przygotowywanie kosmetyków i chemii, szycie eko-woreczków, up-cycling, eko-gotowanie, ogrodnictwo balkonowe, warsztaty dla dzieci, wymienialnie odzieży itp.). Czas warsztatu: 1-4 godzin (wiek, zaawansowanie). Udział nieodpłatny dla uczestników w każdym wieku. Rekrutacja – zgłoszenia przez formularz online jednoznaczne ze zgodą na przeprowadzenie warsztatów bezpłatnie w siedzibie korzystającego lub na mieniu województwa (np. Muzeum Śląskie).

3) Koncertowa Ekologia

Kod projektu:

MBO-0638/P2/19

Szacunkowy koszt:

104 490,00 PLN

Liczba głosów:

963

Zasięg:

zadanie o zasięgu podregionalnym

podregion obejmujący powiaty: bieruńsko-lędziński, pszczyński oraz miasta na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy

Opis projektu:

Celem zadania jest zorganizowanie warsztatów o tematyce ekologicznej połączonych z koncertami dla osób w różnym wieku. Wydarzenia będą miały charakter jednodniowy. Warsztaty mają pozwolić na przybliżenie zagadnienia oraz wskazanie zastosowania ekologicznych zachowań w codziennym życiu, np. poprzez właściwą segregację odpadów, racjonalne korzystanie z surowców (mniejsze zużycie, niemarnowanie żywności), możliwości przemieszczenia się, ale również życia w poszanowaniu z otaczającym środowiskiem naturalnym. W celu zwiększenia liczby odbiorców planowane jest podzielenie grup docelowych na starsze dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe. Warsztaty zostaną zakończone koncertami. Dodatkowo wydarzeniom towarzyszyć będą animacje oraz przedstawienia teatralne dla dzieci. Zaplanowane jest także zaproszenie foodtrucków z ekologiczną żywnością.


EDYCJA II

1) Śląskie ZOO w ochronie cietrzewia, głuszca i dropia oraz ginących gatunków bażantów – budowa wolier

Kod projektu:

MBO-0043/W/20

Szacunkowy koszt:

388 650,00 PLN

Liczba głosów:

1735

Zasięg:

zadanie o zasięgu wojewódzkim

Opis projektu:

Budowa kompleksu sześciu całorocznych wolier dla: - ginących, rodzimych gatunków kuraków leśnych - cietrzewia i głuszca, - niewystępującego już w stanie naturalnym w Polsce dropia, - wybranych gatunków bażantów egzotycznych. Poprzez hodowlę unikatowych w skali Europy i świata ptaków, śląskie ZOO przyczyni się do minimalizacji ryzyka ich wyginięcia. Jednocześnie przybliży zwiedzającym tematykę przyczyn spadku liczebności tej grupy ptaków i sposobów ich ochrony, realizując tym samym funkcję edukacyjną przy pomocy zlokalizowanych w pobliżu wolier tablic oraz interaktywnych gier edukacyjnych.

2) Zielony Śląsk – integracyjne warsztaty ekologiczno-kreatywne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców naszego województwa

Kod projektu:

MBO-0131/P2/20

Szacunkowy koszt:

75 000,00 PLN

Liczba głosów:

1735

Zasięg:

zadanie o zasięgu podregionalnym

podregion obejmujący powiaty: bieruńsko-lędziński, pszczyński oraz miasta na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy

Opis projektu:

Integracyjne warsztaty ekologiczno-kreatywne dla mieszkańców Śląska to propozycja bezpłatnych warsztatów dla osób w każdym wieku. Celem zajęć jest przybliżenie zarówno dzieciom jak i dorosłym ideologii działań ekologicznych, wzbogacenie kreatywność i zdolności manualnych oraz mobilizacja do wspólnego spędzania czasu poprzez zabawę i własną twórczość. Zakładana jest różnorodność warsztatów, np.: florystyczne, decoupage, świąteczne itp. przy założeniu, że w każdych zajęciach zostaną wykorzystane rzeczy przeznaczone do recyklingu. Uczestnicy na każdym spotkaniu spróbują wyczarować „coś z niczego”. Wykonane prace będą stanowić własność uczestników. Takie na czasie Zero Waste pokazane w praktyce to ciekawa oferta dla każdej grupy wiekowej, a „ekologii na wesoło” dodatkowo wyczuli mieszkańców Śląska na dbanie o środowisko. Miejsce prowadzenia zajęć, to gównie Miejskie Ośrodki Kultury.

3) Ogród Społeczności Parkowej

Kod projektu:

MBO-0120/P5/20

Szacunkowy koszt:

480 995,00 PLN

Liczba głosów:

1076

Zasięg:

zadanie o zasięgu podregionalnym

podregion obejmujący miasta na prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze

Opis projektu:

„Parkowy Ogród Społeczny” w Parku Śląskim, to kameralna przestrzeń, gdzie każdy z nas znajdzie chwilę wytchnienia, będzie mógł stworzyć swój ogród, w którym można prowadzić lekcje ekologiczne, działania proekologiczne, jak i spotkania integracyjne przy wspólnych akcjach ogrodniczych. Każdy będzie mógł doglądać, jak rośnie marchewka, schrupać pyszną kalarepę. Jedną z głównych funkcji ogrodu jest szeroko rozumiana edukacja, uprawa roślin jako „żywe laboratorium”, wyciszenie i regeneracja mocą natury – terapia ogrodnicza, zajęciowa, sensoryczna, aktywizacja społeczna, no i oczywiście to miejsce, które będzie zaspakajało potrzebę kontaktu z naturą. Poprzez stworzenie małej architektury parkowej przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami, seniorów oraz dzieci tworzymy unikalne miejsce. POS to miejsce ciekawe, naturalne, estetyczne i bezpieczne, rozwijające kreatywność i sprawność.

4) „Geosprawności i masa radości” – edukacyjny plac zabaw o tematyce geologicznej na terenie Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu

Kod projektu:

MBO-0108/P5/20

Szacunkowy koszt:

92 897,00 PLN

Liczba głosów:

564

Zasięg:

zadanie o zasięgu podregionalnym

podregion obejmujący miasta na prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze

Opis projektu:

Zadanie obejmuje realizację instalacji dla dzieci tzw. geologicznego placu zabaw na terenie Parku 12C w Zabrzu. Będzie to interaktywna instalacja edukacyjna dostępna dla wszystkich odwiedzających (Park 12C ma charakter otwarty). Ta nowa infrastruktura edukacyjna pozwoli najmłodszym na świetną zabawę połączoną ze zdobywaniem wiedzy o dziedzictwie naturalnym, w tym węglu kamiennym, nawiązując tym samym do lokalizacja na terenie Sztolni Królowa Luiza – największego w Europie kompleksu turystyczno-edukacyjno-kulturalnego poświęconego węglowi kamiennemu. Geologiczny plac zabaw dostępny będzie dla mieszkańców Zabrza i wszystkich odwiedzających spoza niego. Inwestycja pozwoli na ciekawe oraz obfitujące w nowe wiadomości spędzenie czasu w gronie rodziny czy znajomych. Będzie także świetnym narzędziem do zdobycia wiedzy o bogactwach mineralnych wszystkim grupom szkolnym odwiedzającym Zabrze.

 

Źródło:

https://bo.slaskie.pl/bo/projekty/1?stage=5

https://bo.slaskie.pl/bo/projekty/2?stage=5