Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie zaprasza grupy zorganizowane (przedszkolne oraz szkolne) na bezpłatne warsztaty przyrodnicze, dofinansowane przez WFOŚiGW w Katowicach.
Warsztaty trwają trzy godzinne lekcyjne i są realizowane na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego oraz Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej w Radzionkowie.
Warsztaty są bezpłatne, liczba jest miejsc ograniczona.

Umawianie terminu - tel. 534 99 45 77
od poniedziałku do czwartku, godz. 7.00 – 15.00

Do wyboru są następujące tematy:

DLA PRZEDSZKOLAKÓW ORAZ UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KL. I – III:

MALI OGRODNICY - marzec/kwiecień
Warsztaty składają się z czterech części: pogadanka nt. pracy ogrodnika (m.in. praktyczne poznawanie ogrodniczych narzędzi), obserwacje mikroskopowe lub przy użyciu lupy nasion oraz innych części roślin służących do rozmnażania, posianie nasion/posadzenie sadzonek wybranych gatunków, które można wraz z doniczką zabrać do domu oraz wizyta na ogrodowych rozsadnikach lub przy złej pogodzie pomalowanie farbami gipsowego kwiatka-pamiątki.

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KL. I – VI:

BARWY Z NATURY – marzec/kwiecień/maj
Kolorowe warsztaty botaniczno-artystyczne inspirowane naturą. Uczestnicy poznają zarówno naturalne materiały służące do wyrobu ubrań, jak i barwniki roślinne służące do ich barwienia. W miarę możliwości (pora roku, pogoda) część zajęć odbywa się w terenie – poszukiwanie i zbiór roślin barwierskich. W praktyczny sposób przedstawione zostaną gatunki barwierskie i sposoby wydobycia z nich barwnika. Poeksperymentujemy także z pH oraz oddamy się pracy twórczej.

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KL. VII – VIII
ORAZ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH:

SZKODA SPALAĆ WĘGIEL – marzec/kwiecień
Warsztaty stacjonarne. Celem jest pokazanie węgla kamiennego w innym świetle niż materiał do celów opałowych. Węgiel zostanie ukazany jako pierwiastek, który można wykorzystywać w różny sposob w nowoczesnych technologiach. Uczestnicy przyswoją wiadomości dotyczące historii wykorzystania węgla, zastosowania materiałów na bazie węgla, form występowania pierwiastka węgla, różnych typów węgli kopalnych oraz zagrożeń środowiskowych związanych ze spalaniem węgli kopalnych. Podczas zajęć zostaną wykorzystane naturalne okazy węgla, zestawy do tworzenia struktur węglowych oraz inne pomoce dydaktyczne.

DLA WSZYSTKICH GRUP WIEKOWYCH (SZKOŁY):

CIĘŻKIE ŻYCIE PAJĄKÓW? – maj/czerwiec
Główną atrakcją zajęć jest poszukiwanie pająków sieciowych i niesieciowych w trakcie spaceru po ogrodzie i okolicy. W przypadku braku sprzyjającej aury obserwacja okazów pająków zebranych wcześniej. Uczestnicy omówią codzienne "obowiązki" pająków, postarają się odpowiedzieć na pytanie czy pająki są dobrymi rodzicami, czy pająki sieciowe są czyściochami czy jednak lubią brud, czy większy zawsze oznacza silniejszy. W trakcie zajęć omówione zostaną główne strategie polowań pająków sieciowych i niesieciowych (czemu towarzyszyć będą obserwacje pająków polujących na ofiary w terenie lub laboratorium). Dla młodszych dzieci przewidziano także aktywność ruchową - spróbujemy zbudować dużą sieć pajęczą charakterystyczną dla pająka Araneus sp. (krzyżak), wykorzystując do tego włóczkę oraz mocowania.

DRZEWO – ŻYCIE PO ŻYCIU – marzec/kwiecień
Warsztaty o charakterze artystycznym z elementami ekologii. Podczas warsztatów zostanie przedstawiony sposób produkowania papieru. Uczestnicy wykonają artystyczny papier czerpany z makulatury i odpadów celulozowych, z wykorzystaniem kwiatów i liści, zatopionych w kartkach.

ZIELONY SURWIWAL – marzec/kwiecień/maj
Zajęcia terenowe zachęcające do obcowania z dziką przyrodą, rozwijające postawy proekologiczne i uczące samodzielności. W programie między innymi nauka korzystania z kompasu, sposoby pozyskiwania wody, odnajdywanie dziko rosnących roślin jadalnych, nauka rozniecania ognia oraz podstawy ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy. Warsztaty uczą także współpracy z innymi uczestnikami grupy oraz odpowiedzialności za siebie, za innych oraz za środowisko przyrodnicze. Na życzenie uczestników warsztaty mogą skończyć się wspólnym ogniskiem oraz pieczeniem kiełbasek (prowiant we własnym zakresie).

PONADTO ZAPRASZAMY UCZNIÓW PRZEDSZKOLI ORAZ SZKÓŁ Z TERENU RADZIONKOWA NA WARSZTATY DOFINANSOWANE PRZEZ GMINĘ RADZIONKÓW.
Warsztaty są bezpłatne, liczba jest miejsc ograniczona.
Warsztaty trwają trzy godziny lekcyjne.
Umawianie terminu: 534 99 45 77- od poniedziałku do czwartku 7.00 – 15.00.

DO WYBORU SĄ NASTĘPUJĄCE TEMATY:

OD KWIATU DO OWOCU (marzec/kwiecień/maj) - dla najstarszych grup przedszkolaków oraz uczniów SP kl. I –III
Warsztaty w prosty i ciekawy sposób pokazują jak powstają owoce (ręce dzieci są przy tym zajęte). Omawiana jest budowa kwiatu oraz rola pszczół w zapylaniu. Podczas zajęć przyglądamy się różnym owocom i nasionom przy użyciu lup lub binokularów. W miarę możliwości (pora roku, pogoda) część zajęć odbywa się na terenie ogrodu - obserwacje kwitnących lub owocujących gatunków dzikich oraz uprawnych.

BARWY Z NATURY (marzec/kwiecień/maj)
– dla uczniów szkół podstawowych kl. I – VI
Kolorowe warsztaty botaniczno-artystyczne inspirowane naturą. Uczestnicy poznają zarówno naturalne materiały służące do wyrobu ubrań, jak i barwniki roślinne służące do ich barwienia. W miarę możliwości (pora roku, pogoda) część zajęć odbywa się w terenie – poszukiwanie i zbiór roślin barwierskich. W praktyczny sposób przedstawione zostaną gatunki barwierskie i sposoby wydobycia z nich barwnika. Poeksperymentujemy także z pH oraz oddamy się pracy twórczej.

PTASI ŚWIAT KSIĘŻEJ GÓRY (marzec/kwiecień/maj)
– dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Uczestnicy uzbrojeni w lornetki oraz atlas ptaków wraz z ornitologiem wyruszają na poszukiwania. Tropią, nasłuchują, podglądają. I choć ptasia frekwencja podczas warsztatów jest różna (czasem potrafi zaskoczyć, a czasem nie) to zawsze znajdujemy ślady ich bytności - gniazda, dziuple, miejsca żerowania. Dla naszego przewodnika nie ma rzeczy ani spraw w przyrodzie, o których nie potrafiłby w pasjonujący sposób opowiedzieć. Co ptaki jedzą, gdzie zimują, gdzie gniazdują, jak im pomóc, jak nie zaszkodzić i mnóstwo innych ciekawostek.

Źródło:

http://www.obradzionkow.robia.pl/index.php?id=3121&id_skr=2970

https://www.facebook.com/radzionkow.ogrodbotaniczny/posts/4118509991507743?__tn__=K-R