Biblioteka przyrodnicza CDPGŚ

Biblioteka Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska (CDPGŚ) jest biblioteką fachową, gromadzącą zbiory biblioteczne z zakresu m.in. botaniki, zoologii, ochrony przyrody, ochrony środowiska, geografii, leśnictwa i edukacji ekologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska i jego obrzeża. Zbiory obejmują dokumenty piśmiennicze, kartograficzne, ikonograficzne, dźwiękowe, wizualne, audiowizualne i elektroniczne, publikowane i niepublikowane.

Informacje dotyczące zbiorów biblioteki, zasad i regulaminu ich udostępniania: http://cdpgs.katowice.pl/pl/biblioteka

Katalog zbiorów bibliotecznych CDPGŚ (baza książek i artykułów): http://biblioteka.cdpgs.katowice.pl

Cyfrowe zasoby biblioteczne CDPGŚ udostępnione są w serwisie internetowym Śląskiej Biblioteki Cyfrowej

Więcej o zasobach cyfrowych CDPGŚ: http://www.cdpgs.katowice.pl/biblioteka-cyfrowa


 Katalogi biblioteczne on-line
WYBRANE KATALOGI BIBLIOTECZNE UWAGI
http://popotam.ayz.pl/mak.html katalog zbiorów bibliotecznych Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska
http://szukamksiążki.pl/SzukamKsiazki/ serwis www, na którym w formie zbiorczej prezentowane są katalogi wszystkich bibliotek korzystających z systemu MAK (największy taki serwis w Polsce; wg stanu na dzień 12 czerwca 2015 r., w serwisie dostępnych jest 13 165 589 egz. książek, a dziennie przybywa ich 13 tys.)
http://karo.umk.pl/           wirtualna wyszukiwarka pozycji bibliotecznych z katalogów kilkudziesięciu bibliotek naukowych w Polsce
http://katalog.nukat.edu.pl katalog zbiorów polskich bibliotek naukowych
http://w.bibliotece.pl katalog zbiorów bibliotek pracujących w systemie Sowa
http://mak.bn.org.pl/fidkar/ bazy Biblioteki Narodowej - multiwyszukiwarka FIDKAR
http://www.powiat-bedzinski.sowwwa.pl/    katalog zbiorów powiatu będzińskiego
http://www.powiat-zawiercianski.sowwwa.pl/ katalog zbiorów powiatu zawierciańskiego
http://www.powiat-bielski.sowwwa.pl/  katalog zbiorów powiatu bielskiego
http://www.powiat-tarnogorski.sowwwa.pl/ katalog zbiorów powiatu tarnogórskiego
http://www.fides.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=42  
bazy federacji bibliotek kościelnych
http://wodnik.biblpubl.waw.pl/V?RN=853938039  
biblioteki Mazowsza

Biblioteki i zasoby cyfrowe

Wybrane wyszukiwarki zasobów cyfrowych:

Zbiory cyfrowe CDPGŚ

Śląska Biblioteka Cyfrowa

Federacja Bibliotek Cyfrowych

Europejska Biblioteka Cyfrowa EUROPEANA