Wystawa stała "Przyroda Górnego Śląska" w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu (pl. Jana III Sobieskiego 2), składa się z kilku części – Lasy, Wody i mokradła, Pola i łąki, Środowiska miejskie. W osobnej sali prezentowane są najcenniejsze na tej wystawie obiekty – okazy żubrów założycieli restytuowanego światowego stada.

wystawaPrzyrodaGornegoSlaska MB

Zdjęcie ilustracyjne: "Przyroda Górnego Śląska - lasy, wody, mokradła", fot. Piotr A. Jeleń, Wiadomosci24.pl

Oglądając wystawę "Przyroda Górnego Śląska", wkraczamy do magicznego świata przyrody, na co dzień niedostępnego i niemożliwego do podejrzenia w tak urozmaiconej formie. Wycinki rzeczywistości prezentowane w dioramach dają sposobność poznania z bliska zwierząt w ich naturalnym środowisku. Ułatwiają ponadto zrozumienie procesów ukrytych przed wzrokiem człowieka – m.in. życia rodzinnego zwierząt oraz etapów łańcucha pokarmowego.

Zwierzęta ukazane są w naturalnych pozycjach, podczas typowych dla nich czynności – śpiewu, walki, budowy gniazda, poszukiwania pokarmu. Podobnie jak w przyrodzie, tak i tu wybrane gatunki mają swoje rytualne czynności, przedstawione są interakcje międzyosobnicze, a także międzygatunkowe – wzajemna adoracja, ostrożność, strach czy ucieczka.

Wystawa aktualnie składa się z trzech części – "Lasy", "Wody i mokradła" oraz "Pola i łąki". W przygotowaniu jest "Środowiska miejskie". O kształcie ekspozycji decyduje także inny podział, na pory roku – lisy ukazane są wiosną, borsuki latem, a dziki zimą; zadbano też o dopasowanie „zachowania” zwierząt do odpowiednich pór dnia.

Zwiedzający wystawę mogą doświadczać przyrody różnymi zmysłami – oglądać, a ponadto słuchać ptasich treli czy dotykać mniej lub bardziej puszystych futer największych leśnych ssaków (m.in. lisa, sarny, muflona, jelenia europejskiego) oraz pni drzew (olszy czarnej, jesionu wyniosłego, dębu szypułkowego itp.). Część informacji pod obiektami zapisana jest alfabetem Braille’a.

Eksponaty prezentowane są w różnego typu dioramach, co często umożliwia ich podziwianie niemal z każdej strony. Wszystkie zostały przygotowane w Pracowni Preparacji i Konserwacji Zwierząt Muzeum Górnośląskiego.

W osobnej sali prezentowane są najcenniejsze na tej wystawie obiekty – okazy żubrów założycieli restytuowanego światowego stada.

Czytaj więcej: http://muzeum.bytom.pl/?exhibition=przyroda-gornego-slaska&exhibition_date=2017-03-10

Czytaj także: http://www.museo.pl/component/option,com_expo/page,expo/adid,690/catid,316/Itemid,451/,com_expo/page,expo/adid,690/catid,316/Itemid,451/