Baza ośrodków edukacji ekologicznej i ścieżek przyrodniczych została opracowana (w 2009 roku) i jest stale aktualizowana przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. Baza liczy 41 ośrodków oraz 306 ścieżek przyrodniczych (w tym 3042 przystanki na ścieżkach oraz 2042 zagadnienia) wg stanu na dzień: 31.07.2019 r.

Dane przestrzenne - lokalizacja ośrodków edukacji ekologicznej i ścieżek przyrodniczych (wraz z przystankami) - dostępne są w Geoportalu Województwa Śląskiego, czyli Otwartym Regionalnym Systemie Informacji Przestrzennej (ORSIP) w Module Przyroda (katalog "Turystyka i edukacja przyrodnicza").

Lokalizacja ścieżek na mapie - edukacja ekologiczna (ośrodki i ścieżki) w ORSIP

Pobierz bazę w formacie MS Excel poniżej (patrz: załączniki) lub przeglądaj w wersji online w arkuszu Google:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B0IwYl_eJtjFYmVOv32wB3rcdRKpZf1nGCyCNwxOGWM/edit?usp=sharing


Uwaga: z powodu problemów technicznych tabela w wersji online poniżej nie wyświetla się obecnie w całości i ma charakter poglądowy; tabelę można przesuwać w pionie i poziomie za pomocą klawiszy strzałek lub suwaków.

Objaśnienia skrótów:
 • b.d. – brak danych
 • CKKRW – Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich
 • LKP – Leśny Kompleks Promocyjny
 • LP – Lasy Państwowe
 • PGL – Państwowe Gospodarstwo Leśne
 • PK – Park Krajobrazowy
 • PKE – Polski Klub Ekologiczny
 • UM – Urząd Miasta
 • UG – Urząd Gminy
 • UMiG – Urząd Miasta i Gminy
 • WPKiW – Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku
 • ZPKWŚ – Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
Załączniki:
Pobierz plik (baza_sciezki-przyrodnicze_CDPGS_2019-07-31.xls)baza_sciezki-przyrodnicze_CDPGS_2019-07-31.xls[Baza ścieżek przyrodniczych]319 kB