W związku z planowanym poszerzeniem ulicy Kościuszki w Katowicach do wycięcia przewidziano 10 lip rosnących wzdłuż alei prowadzącej do Parku Kościuszki. Ten reprezentacyjny deptak powstał z pomocą Magistratu Miasta Katowice w 1910 r. czyli ponad 100 lat temu.

Decyzja dotycząca wycinki 100-letnich lip (pozwolenie na budowę wydano 28 czerwca 2012 r.) wzbudziła zdecydowany sprzeciw mieszkańców. Założony został Komitet Społeczny "Nie dla wycinki alei lipowej na ulicy Kościuszki", na pniach drzew pojawiły się plakaty informujące o planowanej wycince, a pod petycją do Prezydenta Miasta zbierane są podpisy (www.petycje.pl/petycjePodglad.php?petycjeid=8799).

Aleja lipowa przy ulicy Kościuszki jest obiektem zabytkowym (jako część układu urbanistycznego katowickiego Śródmieścia, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/370/12) i stanowisko w sprawie wycinki drzew musi zająć jeszcze Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach. Okazało się, że nikt w Urzędzie Miasta nie wiedział o tym wcześniej. Po raz kolejny sztandarowe hasło, którym miasto Katowice starało się o miano Europejskiej stolicy kultury „Katowice – miasto ogrodów” mija się z prawdą. Po raz kolejny ujawnia się rzeczywiste myślenie władz Katowic o transporcie publicznym – wjechać za wszelką cenę samochodem do centrum miasta.

Planowana przebudowa tego fragmentu ulicy Kościuszki miała na celu zlikwidowanie problemów komunikacyjnych. Zdaniem urzędników problemem były tory tramwajowe, które są tutaj poprowadzone w jezdni. Jak wynika z licznych relacji mieszkańców nie ma tutaj jednak problemów z przejazdem, a poszerzenie drogi mogłyby pogorszyć stan murów pobliskich kamienic, które są już w niektórych miejscach popękane w wyniku ruchu drogowego.

Liczne protesty przyniosły oczekiwany skutek i drzewa jak na razie nie zostaną wycięte. To jednak nie koniec problemu, ponieważ obecnie zostało wycofane jedynie pozwolenie na budowę i oczekiwana jest decyzja Konserwatora Zabytków, od której zależy czy planowany projekt zostanie zmieniony. Na dzień dzisiejszy, pod wpływem społecznych protestów, Prezydent Katowic Piotr Uszok zadeklarował, że lipy pozostaną na swoim miejscu.

aleja_lipowa-2

Aleja lipowa przy ul. Kościuszki w Katowicach (fot. K. Sokół)