Dnia 30 listopada 2016 r. Rada Miejska Będzina uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów w dzielnicy Małobądź Na etapie konsultacji społecznych projektu planu Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska wniosło uwagi (patrz: załączniki). Plan w obecnym kształcie przewiduje niemal całkowitą zabudowę łąk i muraw, które dotychczas porastały Wzgórze Małobądz, co wiąże się z utratą przyrodniczych walorów tego miejsca.

Będzin_Wzgórze Małobądz_łąki rajgrasowe_panorama ze wzgórza_2016-06-14

Łąki Małobądzkie już dziś na znacznych obszarach charakteryzują się złym stanem, głównie z uwagi na występowanie roślin ekspansywnych i inwazyjnych, zwłaszcza (pochodzącej z Ameryki) nawłoci kanadyjskiej. Wciąż jednak zachowało się wiele płatów łąk rajgrasowych oraz kwietnych kserotermicznych muraw z wieloma ciekawymi gatunkami roślin i towarzyszącą im bogatą fauną. Szczególnie malownicze są płaty wspomnianych muraw, gdzie znaczny jest udział roślin kwiatowych. Spotkać na nich można m.in. wilczomlecza sosnkę, wiązówkę bulwkowatą, chabra driakiewnika, marzankę pagórkową, goździka kropkowanego, dziurawca zwyczajnego, poziomkę zwyczajną, komonicę zwyczajną, czy cieciorkę pstrą. W płatach łąkowych rośnie natomiast m.in. groszek żółty i bulwiasty, wyka ptasia, wyka drobnokwiatowa, szelężnik mniejszy, ostrożeń polny, przytulia pospolita, świerzbnica polna. Wiele z wymienionych gatunków zobaczyć można na filmie zamieszczonym 9 grudnia 2016 r. w serwisie YouTube przez Pana Mariusza Bąka pt. "Będzin Łąki Górki Małobądzkie Bogata Roślinność też z Czerwonej Księgi ZAGROŻONA!!!": https://www.youtube.com/watch?v=B2ZfwxBpJPA

Ta różnorodność kwiatów przyciąga motyle. Zaobserwować można tu modraszka Ikara, przestrojnika jurtina, karłątka kniejnika i wygłobę koniczynówkę. Liczne są też pszczoły, trzmiele i mrówki. Teren w obecnej postaci stwarza również doskonałe warunki dla wielu ciekawych gatunków ptaków, których próżno szukać w centrach dużych miast, jak gąsiorki, kląskawki, pokląskwy, kukułki. Ponadto można zaobserwować tu kosa, cierniówkę, modraszkę, pierwiosnka, piecuszka i srokę. Wszystkie te ptaki podlegają ochronie prawnej.

Największą jednak perłą Małobądzkiej przyrody jest niezwykle rzadki chomik europejski, spotykany dziś w województwie śląskim zaledwie na terenie kilkunastu gmin. Populacja chomika bytuje na łąkach i w pobliskich ogródkach działkowych. Chomiki podlegają ochronie nie tylko na mocy prawa polskiego, ale też europejskiego.

Wzgórze Małobądz to również malowniczy krajobraz - samo w sobie stanowi atrakcyjny wizualnie element Będzina, ale szczególne wrażenie robią roztaczające się z niego panoramy. Doskonale widać z niego Górę Zamkową z średniowiecznym zamkiem, będącym wizytówką Będzina.

Wszystkie te walory pretendują Łąki Małobądzkie do objęcia ochroną prawną, np. w formie użytku ekologicznego (patrz: załączniki), co zapewniłoby zachowanie tej ciekawej i przyrodniczo cennej enklawy w gęsto zabudowanym będzińskim śródmieściu.

Niestety realizacja zapisów uchwalonego niedawno planu oznaczać będzie zanik opisanych wyżej walorów. Wbrew zapisom prognozy oddziaływania na środowisko nie wszystkie, a wręcz nieliczne gatunki, przystosują się do życia wśród zabudowy, a niewielki skrawek łąk, jaki pozostanie niezabudowany, nie utrzyma populacji wielu gatunków związanych z terenami otwartymi, zwłaszcza w warunkach zwiększonej antropopresji, gdyż już dziś małobądzkie łąki są popularnym miejscem rekreacji wśród mieszkańców okolicy. Należy żywić obawy, że realizacja obecnego planu oznaczać będzie również koniec ostatniego stanowiska chomika europejskiego w Będzinie, gdyż wątpliwe, by utrzymał się on jedynie na terenie ogródków działkowych. Rozwój i rozbudowa miast są nieuniknione i konieczne, smuci jednak fakt, że odbywa się to kosztem terenów o znacznych wartościach przyrodniczych i krajobrazowych!

  • Będzin_Wzgórze Małobądz_martwy chomik europejski_2016-06-14
  • Autor : Krzysztof Sokół
  • Będzin_Wzgórze Małobądz_murawy kserotermiczne i wapienne głazy_2016-06-14
  • Autor : Krzysztof Sokół
  • Będzin_Wzgórze Małobądz_kląskawka (samiec z młodym osobnikiem)_2016-06-14
  • Autor : Krzysztof Sokół
  • Będzin_Wzgórze Małobądz_łąki rajgrasowe_panorama ze wzgórza_2016-06-14
  • Autor : Krzysztof Sokół
  • Będzin_Wzgórze Małobądz_lecicha pospolita (ważka)_2016-06-14
  • Autor : Krzysztof Sokół

Załączniki:
Pobierz plik (Bedzin_LakiMalobadzkie_opinia_2016-203.pdf)Bedzin_LakiMalobadzkie_opinia_2016-203.pdf[Wzgórze Małobądz w Będzinie - opinia przyrodnicza CDPGŚ]358 kB
Pobierz plik (Bedzin_LakiMalobadzkie_plan-uwagi_2016-255.pdf)Bedzin_LakiMalobadzkie_plan-uwagi_2016-255.pdf[Wzgórze Małobądz w Będzinie - uwagi CDPGŚ do projektu planu zagospodarowania przestrzennego]177 kB