W województwie śląskim przemysł drzewny nie odgrywa większej roli i reprezentowany jest przez zakłady w Koniecpolu (produkcja płyt pliśniowych), Kaletach k. Lublińca, Kobiórze, Tychach-Czułowie, Herbach, Kuśmidrach, Dąbrowie Zielonej, Katowicach-Murckach, Żywcu oraz Wiśle. W województwie działają dwie fabryki przemysłu zapałczanego (spośród czterech funkcjonujących w naszym kraju): w Częstochowie (Częstochowskie Zakłady Przemysłu Zapałczanego S.A) i w Czechowicach-Dziedzicach.

Spośród innych zakładów warto wymienić fabrykę mebli giętych w Jasienicy oraz zakład w Koziegłowach, gdzie produkuje się – słynne w całym kraju – kapelusze z osikowych wiórków.