Najstarszym środkiem transportu na terenie województwa śląskiego były furmanki. Z początku służyły one także do przewozu węgla. Zwiększenie jego wydobycia, a tym samym wzrost liczby zaprzęgów konnych i gęstości uczęszczanych szlaków przyczyniły się do budowy dróg o utwardzonej nawierzchni. W dużym stopniu były to drogi brukowane. Największą inwestycją w tym zakresie w XIX w. była Droga Królewska łącząca Gliwice – przez Zabrze, Rudę Śląską, Świętochłowice – z Królewską Hutą (dziś Chorzów). Droga ta zbudowana ze środków królewskich została oddana do użytku w 1819 roku i istnieje po czasy współczesne.

Pierwsze samochody w regionie pojawiły się na początku XIX w. W pierwszym okresie występował tu jedynie pasażerski transport samochodowy, ale rychło pojawił się też transport ciężarowy i autobusowy. Niska produkcja oraz wysokie koszty eksploatacji powodowały, że do połowy ubiegłego stulecia przewozy osób i towarów samochodami ustępowały wyraźnie transportowi kolejowemu. Sytuacja uległa zasadniczej zmianie po rozpoczęciu i rozwinięciu produkcji samochodów ciężarowych i osobowych. Wytyczono wówczas nowe trasy komunikacyjne. W latach 70. XX w. stolica regionu otrzymała połączenie z Warszawą dwupasmową drogą szybkiego ruchu. Szlak ten do tej pory jest najbardziej uczęszczaną drogą długodystansową w Polsce. Dwupasmówki wyprowadzono także z Katowic w kierunku południowym – do Bielska-Białej i do Ustronia. Podstawową wadą układu komunikacyjnego regionu był fakt przechodzenia ruchu tranzytowego przez ciasną zabudowę wielu miast. W ostatnich latach podjęto budowę obwodnic, autostrad, dróg średnicowych oraz przebudowę dotychczasowych szlaków na wielu odcinkach.

Teren województwa śląskiego przecinają transeuropejskie szlaki komunikacyjne – dwie drogi międzynarodowe: Lwów – Kraków – Katowice – Wrocław – Zgorzelec (A4) oraz Gdańsk – Bratysława (A1), która jest projektem priorytetowym nr 25 dla Transeuropejskich Sieci Transportowych (TEN-T). Północną cześć województwa przecina również szlak łączący Kijów (przez Lublin – Kielce – Częstochowę – Opole) z Dreznem i z Pragą (przez Kudowę).

Długość dróg publicznych o twardej nawierzchni w województwie śląskim wynosi 19 495 km, czyli ich zagęszczenie wynosi 158,6 km na 100 km2 (1. miejsce w kraju). Na obszarze województwa znajduje się 27 dróg krajowych oraz 68 dróg wojewódzkich. Poza miastami na prawach powiatu 775 km dróg krajowych i 1233 km dróg wojewódzkich funkcjonuje jako elementy liniowe układu, zaś odcinki w miastach współpracują z drogami powiatowymi i gminnymi w 19 obszarowych układach drogowo-ulicznych; przy czym jedynie w Częstochowie i w Bielsku-Białej układy te stanowią wyodrębnione segmenty, a w pozostałych 17 miastach-powiatach aglomeracji górnośląskiej i rybnickiej tworzą one przeplatające się ze sobą układy.

Szczególnie intensywny na drogach jest transport pasażerski ze względu na znaczną ilość osób dojeżdżających do pracy. Natężenia ruchu na sieci dróg krajowych i wojewódzkich są bardzo różnorodne. Najwyższe występuje na drodze krajowej nr 1, przekraczając w wielu miejscach 40 tys. pojazdów umownych na dobę, a najniższe – poniżej 5 tys. pojazdów umownych na dobę – występuje w północno-wschodniej części województwa.

W regionie działa kilka dużych przewoźników autobusowych (PKM Jaworzno, MZK Jastrzębie Zdrój, MZK Tychy), ale największe znaczenie ma Komunalny Zakład Komunikacyjny (KZK GOP). Liczne prywatne linie autobusowe obsługują zarówno połączenia krajowe, jak i zagraniczne, ze szczególnym uwzględnieniem tras do Niemiec, Londynu, Paryża czy Brukseli.

W województwie śląskim brak jest pełnych obwodnic miast. Elementy obwodnic posiadają Tarnowskie Góry oraz m.in. Lubliniec, Pyskowice i Żory. W innych miastach, jak np. w Bielsku-Białej, Żywcu, Cieszynie funkcjonują odpowiednio oznakowane odcinki dróg pozwalające na częściowe (w jednym określonym kierunku) omijanie centrum. Natomiast większość małych miast i miejscowości przedzielona jest na dwie części drogami krajowymi lub wojewódzkimi. W budowie od ponad 20 lat jest Drogowa Trasa Średnicowa (DTŚ) – „autostrada miejska”, która przebiegać będzie od Katowic przez Chorzów, Świętochłowice, Rudę Śląską, Zabrze do Gliwic. Ukończenie ponad trzydziestokilometrowej DTŚ ma umożliwić przejazd z Gliwic do Katowic w ciągu 20 minut. Wybudowany odcinek od Katowic do granic Zabrza usprawnia ruch i wydatnie skraca czas przejazdu między tymi miastami. Obecnie trwają prace budowlano-remontowe na odcinku wschodnim drogi – z centrum Katowic w kierunku Sosnowca, a trwają przygotowania do prac budowlanych na odcinku zachodnim – w kierunku Gliwic. Dzięki gruntownej modernizacji drogi z Cieszyna do Bielska-Białej i dalej do Żywca, ułatwiony jest dojazd do najatrakcyjniejszych miejscowości turystycznych Beskidów.

Przez obszar województwa śląskiego będą również poprowadzone dwie autostrady: A-1, z północy na południe, a mianowicie z Gdańska przez Częstochowę, zachodnią część GOP (między Gliwicami a Zabrzem) do Gorzyc oraz A-4 z zachodu na wschód – od Zgorzelca przez Katowice do Rzeszowa (odcinek biegnący przez województwo śląskie został już oddany do użytku, co umożliwia bezkolizyjny przejazd z Krakowa do Wrocławia).

Obecnie w województwie śląskim znajduje się 46 przejść granicznych (z Republiką Czeską – 32, ze Słowacją – 14.