Deklaracja dostępności serwisu przyrodniczego województwa śląskiego Śląskie. Przyroda!

Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska zobowiązuje się zapewnić dostępność serwisu internetowego Śląskie. Przyroda! zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do internetowego serwisu przyrodniczego województwa śląskiego Śląskie. Przyroda!

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Projektując ten serwis opieraliśmy się na międzynarodowych wytycznych WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines 2.1.). Mówią one jak projektować serwisy internetowe, żeby były dostępne dla każdego - bez względu na jego niepełnosprawność, wiek, sprzęt czy oprogramowanie, z którego korzysta.

Wytyczne te mają 3 poziomy dostępności. Naszym obecnym celem jest pełna zgodność serwisu z drugim z tych poziomów - AA.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Filmy i transmisje live nie posiadają audiodeskrypcji.
 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań, by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Wyłączenia

Sekcja zawiera dokumenty PDF

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Wower
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: (+48 32) 757 47 21, 757 47 26 wew. 618

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska
 • Adres: ul. Graniczna 29, 40-017 Katowice
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: (+48 32) 757 47 21, 757 47 26

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Szczegółowe informacje dotyczące serwisu

 • Serwis posiada wygodną nawigację ułatwiającą przeglądanie treści poprzez osoby niedowidzące i niesłyszące,
 • Możliwa zmiana wielkości tekstu za pomocą standardowych skrótów klawiatury wbudowanych w przeglądarki internetowe.
 • Zastosowano prawidłowy kontrast.
 • Konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna.
 • Tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec.
 • Nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach.
 • Linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie.
 • Fokus oraz tabindex – prawidłowo wdrożone, każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnych elementach strony, a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna.
 • Pułapki klawiaturowe – wykluczone.
 • Wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny.
 • Elementy graficzne i zdjęcia mają wypełniony tzw. atrybut alt, w którym zawarte są opisy odczytywane przez czytniki ekranów, czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dostępność architektoniczna

min 1Siedziba Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska mieści się przy ul. Granicznej 29 w Katowicach, w budynku A na VI piętrze. 

Godziny otwarcia Centrum: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

W pokoju 624 znajduje się sekretariat pełniący funkcje kancelaryjne.

Do budynku można wejść z psem przewodnikiem. Budynek posiada oznaczenia dróg ewakuacji.

Pokoje Centrum oznaczone są tabliczkami informacyjnymi. 

Centrum nie zapewnia dostępności tłumacza języka migowego w siedzibie oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych ani oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Dostępność parkingu

Wjazd do budynku jest bez bramy wjazdowej, lecz ma szlaban. Oznakowany pojazd osoby niepełnosprawnej może skorzystać z parkingu wewnętrznego między budynkiem A i B. Do osoby niepełnosprawnej wychodzi portier, otwiera szlaban i kieruje na wolne miejsce parkingowe. Parking wewnętrzny nie dysponuje odrębnym i oznakowanym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.

Wjazd lub dojście do siedziby Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska

Widok schodów wewnętrznych prowadzących na pierwsze piętro budynkuBudynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych - pochylnia dla wózków inwalidzkich i 2 windy. Każdorazowo należy zgłosić ten fakt na portierni (na parterze budynku, wejście główne od frontu). Portier jest zobowiązany udzielić informacji oraz pomóc osobie niepełnosprawnej w dostaniu się do budynku. Możliwość wjazdu na wózku - od dziedzińca zjazd pochylnią na piętro/poziom "-1" i wjazd windą na piętra od 1 do 6 (konieczna pomoc portiera).

Na I piętro prowadzą też szerokie schody z poręczami.