alicjamiszta_fot.jpg

W galerii ważek przedstawiam fotografie robione przeze mnie od roku 2002, kiedy rozpoczęłam monitorowanie tej grupy owadów na obszarze województwa śląskiego. Zaczęłam inwentaryzację od rezerwatów torfowiskowych, później skontrolowałam historyczne stanowiska podawane przez śląskich odonatologów (Leona Sawkiewicza i Maksymiliana Żaka), ter.

Zawsze mam przy sobie aparat i fotografuję szczególnie te gatunki, które spotykam po raz pierwszy. Szybko polubiłam ważki, które okazały się wdzięcznymi obiektami do fotografowania, aczkolwiek czasem wymagającymi dużo cierpliwości. Dotychczas udało mi się sfotografować 60 gatunków spośród 68 odnotowanych w województwie śląskim. Szczególnie cieszy mnie, gdy spotkam gatunek zagrożony wyginięciem lub gatunek rzadko stwierdzany na naszym terenie. W moim fotograficznym zbiorze znalazły się już: Cordulegaster boltonii i Nehalennia speciosa, gatunki zagrożone nie tylko w Polsce ale i w Europie. Mam też fotografie rzadkich na Górnym Śląsku: Aeshna juncea i Aeshna subarctica, Brachytron pratense, Leucorrhinia albifrons i Leucorrhinia pectoralis, Onychogomphus forcipatus, Orthetrum coerulescens, Somatochlora flavomaculata, Sympecma paedisca. Udało mi się utrwalić zanikające Sympetrum depressiusculum, Sympetrum flaveolum i Sympetrum pedemontanum. W ostatnich latach miłym zaskoczeniem było spotkanie kilku gatunków migrujących do Polski z obszaru śródziemnomorskiego. Spośród nich mam już fotografie Aeshna affinis, Crocothemis erythraea, Orthetrum brunneum i Orthetrum albistylum, Sympetrum fonscolombii oraz Sympetrum meridionale. Z wypadu nad Brdę przywiozłam fotografie Epitheca bimaculata i Leucorrhina caudalis. Byłam bardzo szczęśliwa kiedy udało mi się stwierdzić oba gatunki także na Górnym Śląsku. Swoimi fotografiami staram się nie tylko udokumentować obecność ważek ale pokazać również ich specyficzną urodę, dlatego z przyjemnością fotografuję też pospolite gatunki. Zrobione przeze mnie fotografie ważek i ich biotopów znalazły swoje miejsce w materiałach opracowanych dla Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach (zobacz: Przyroda Górnego Śląska Nr 48/2007 oraz 70/2012).

(Aktualnie w galerii przedstawiam 38 gatunków na 56 fotografiach)

{gallery}galeria/wazki_alicja_miszta{/gallery}