Śląska grupa radioamatorów SP9YFF to radioklub (członek Polskiego Związku Krótkofalowców – Organizacji Pożytku Publicznego), którego głównym celem jest  organizacja ekspedycji krótkofalarskich w ramach światowego programu WFF (World Flora Fauna).

Motto programu brzmi: Ratujmy Ziemię - naszą zieloną planetę. Program ma na celu popularyzację idei ochrony przyrody oraz zachęcenie do odwiedzania różnego rodzaju obszarów cennych przyrodniczo, jak np. parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej, użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.

W związku z faktem, że wielu członków radioklubu mieszka na Śląsku lub w inny sposób związanych jest z tym regionem, znakomita większość wyjazdów organizowana jest w granicach województwa śląskiego. Podczas ekspedycji nawiązywana jest łączność ze stacjami radioamatorskimi krajowymi i zagranicznymi na całym świecie. W ten sposób odwiedzane miejsca zostają rozreklamowane, a ponadto zostaje zwrócona uwaga na zagrożenia jakim one podlegają. Podczas swoich wypraw członkowie radioklubu SP9YFF prezentują czym jest radio amatorskie, zwane inaczej krótkofalarstwem.

Klub tworzą przede wszystkim krótkofalowcy będący członkami „SPDXC Stowarzyszenie Miłośników Dalekosiężnych Łączności Radiowych”, co gwarantuje wysoki poziom organizacyjny oraz operatorski.

Działalność radioklubu w całości finansowana jest ze środków jego członków, dlatego niektóre z pomysłów realizowane są w skromniejszy sposób. Klub podejmuje współpracę z lokalnymi jednostkami w gestii których leży nadzór lub zarządzanie obszarami chronionymi, bądź które pośrednio związane są z ochroną przyrody w danym regionie.

Krótkie relacje z ostatnich ekspedycji oraz linki do stron związanych z działalnością radioklubu dostępne są na stronie internetowej www.sp9yff.pl