Niegdyś głuszce były stosunkowo liczne w Beskidzie Śląskim. W minionych wiekach chroniono tego ptaka i dbano o jego liczebność, gdyż stanowił atrakcyjny obiekt polowań. W beskidzkich lasach na głuszce polowało wielu możnych ówczesnej Europy. W rejonie Wisły licznie powstawały zameczki i domki myśliwskie.

Sytuacja zmieniła się w połowie XX w., kiedy liczebność populacji głuszców zaczęła się drastycznie zmniejszać. Uważa się, że głównie wskutek intensywnej gospodarki leśnej, która w znaczący sposób zmieniła naturalne środowisko życia głuszców. Ponadto, wzrosła liczba drapieżników i penetracja lasów przez ludzi. To doprowadziło beskidzkie głuszce na skraj wymarcia. Podczas prowadzonej w latach 1999-2002 inwentaryzacji na obszarze 25 tys. km2 stwierdzono zaledwie 10 osobników.

W celu ocalenia głuszca w Beskidach, Nadleśnictwo Wisła we współpracy z prof. dr hab. Romanem Dziedzicem rozpoczęło w 2002 r. wolierową hodowlę tych ptaków. Przedsięwzięcie wsparł finansowo Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Materiał zarodowy stanowiło 15 jaj sprowadzonych z Białorusi. Dodatkowo, użyto jaj przypadkowo znalezionych przez robotników wykonujących prace leśne, co pozwoliło rozpocząć także hodowlę ptaków miejscowej populacji. Z czasem te beskidzkie głuszce stały się główną częścią stada zarodowego, natomiast głuszce pochodzące z Białorusi przekazano do hodowli w Leżajsku i Kadzidłowie.

Wolierowa hodowla głuszca jest przedsięwzięciem niezwykle trudnym i kosztownym. Trzeba zapewnić ptakom odpowiednie warunki sanitarne, zapobiegające rozprzestrzenianiu się chorób i pasożytów oraz właściwy pokarm (w zimie igliwie, w lecie pączki, kwiaty, jagody, łodygi, liście i pokarm zwierzęcy). Unikać należy oswajania się z człowiekiem osobników przeznaczonych do wypuszczenia na wolność (stąd też ich stan jest monitorowany za pomocą kamer). Droga głuszca z hodowli na wolność jest długa i składa się z etapów, w których wraz z wiekiem ptaka zwiększa się jego przestrzeń życiową. Większość piskląt wykluwa się w inkubatorach, część jaj jest wysiadywana przez specjalnie hodowane kury, jednak najbardziej efektywne okazało się wysiadywanie przez głuszkę (samicę głuszca). Wyklute pisklęta trafiają do odchowalni, a po wypierzeniu się do montowanych w terenie wolier adaptacyjnych, gdzie dokarmiane przyzwyczajają się do nowego ternu i po miesiącu są wypuszczane. Przed wypuszczeniem ptaków dodatkowo odławia się kuny z danego terenu.

W nieco innych warunkach przebywa stado zarodowe. Na jego potrzeby zbudowano zadaszoną, stałą wolierę o 12 boksach. Przebywające w nich ptaki zostały przyzwyczajone do obecności człowieka i nie wykazują płochliwości. W 2006 r. stworzono również wolierę pokazową, gdzie zainteresowani mogą podziwiać głuszce.

Od początku działalności Ośrodek Hodowlany w Wiśle wypuścił na wolność ponad 230 głuszców. Pozwala to mieć nadzieję, że tym pięknym ptakom nie grozi już wyginięcie na terenie Beskidu Śląskiego. Aby jednak głuszce miały szansę przetrwać potrzebna jest jeszcze troska o ich naturalne siedliska. Dlatego niezbędna jest przebudowa drzewostanu w kierunku układów bardziej naturalnych. Obecnie najlepsze warunki w Beskidzie Śląskim odnajdują głuszce z rejonu Baraniej Góry.

Opracowano na podstawie: Rzońca Z. 2007. Hodowla głuszców w Nadleśnictwie Wisła. Nadleśnictwo Wisła, Wisła, s. 35. oraz http://www.lasy.com.pl/web/wisla/gluszec