Program "Zaadoptuj rzekę"

Program Klubu Gaja "Zaadoptuj rzekę" zwraca uwagę na czystość rzek i niedobór wody w Polsce. Pojęcie „adoptowania rzeki” oznacza zainteresowanie się rzeką (lub innym akwenem) w najbliższej okolicy i otoczenie jej opieką, odkrywanie jej dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i społecznego. Udział w programie, to również możliwość zapoznania się z dobrymi praktykami i nawiązania ciekawej współpracy, gdyż do programu może przyłączyć się każdy obywatel i każdy podmiot. Im więcej partnerów programu w danej miejscowości, tym większe korzyści dla jego uczestników – mieszkańców i dla… rzek lub innych zaadoptowanych akwenów!

Coroczna inauguracja programu "Zaadoptuj rzekę" to lokalne inicjatywy z okazji Światowego Dnia Wody, podejmowane lub zapoczątkowane w tym dniu – 22 marca. Uczestnicy programu zachęcani są do działań na rzecz poprawy stanu najbliższych im akwenów; do wycieczek i obserwacji rzek, potoków i jezior; poznawania ich fauny i flory; sprzątania ich brzegów, monitorowania jakości wód i codziennego oszczędzania wody. Warto również uczestniczyć w europejskim wydarzeniu BIG JUMP – obywatelskiej akcji popierającej wprowadzenie zrównoważonej gospodarki zasobami wodnymi w całej Unii Europejskiej (ujętej w Ramowej Dyrektywie Wodnej).

Czytaj więcej...