Wykaz instytucji, organizacji pozarządowych i innych podmiotów, których działalność związana jest z badaniami/monitoringiem/ochroną przyrody i obejmuje swoim zasięgiem województwo śląskie, zamieszczony został poniżej w formacie arkusza Google oraz bazy danych MS Excel. Data ostatniej aktualizacji bazy: 18.12.2017 r.

arkusz Google: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c3Yz4fV58wOjQb3e7Dv-6agI8RYS-n3hJqm1pUUC4MU/edit?usp=sharing