Lista aktualnie występujących w województwie śląskim roślin chronionych na podstawie rozporządzenia ministra środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. Nr 14, poz. 81) obejmuje 181 gatunków podlegających ochronie ścisłej i 19 gatunków podlegających ochronie częściowej. W tej liczbie znajduje się 13 gatunków szczególnej troski – dzwonek piłkowany Campanula serrata, dyptam jesionolistny Dictamnus albus, języczka syberyjska Ligularia sibirica, kotewka orzech wodny Trapa natans, kręczynka jesienna Spiranthes spiralis, lindernia mułowa Lindernia procumbens, lipiennik Leosela Liparis loeseli, obuwik pospolity Cypripedium calceolus, przytulia krakowska Galium cracoviense, sasanka otwarta Pulsatilla patens, tocja alpejska Tozzia alpina subsp. carpatica, tojad morawski Aconitum firmum subsp. moravicum, warzucha polska Cochlearia polonica oraz 54 gatunki wymagające czynnej ochrony.

Tekst opracowano na podstawie publikacji: Parusel i in. 2012. Czerwona lista roślin naczyniowych województwa śląskiego. Raporty Opinie 6.2: 105-177. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice.