Polityka prywatności serwisu internetowego Śląskie. Przyroda!

Dane osobowe w serwisie Śląskie. Przyroda! w domenie slaskie-przyroda.pl przetwarzane są zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych.

Przedstawiamy Państwu zagadnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających serwis Śląskie. Przyroda!

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP lub dane podawane w newsletterze i formularzach. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookie lub podobnych technologiach (np. local storage) instalowanych w systemach teleinformatycznych Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, które są używane podczas korzystania z naszych usług. W naszych serwisach internetowych i w aplikacjach używamy wyżej wskazanych technologii do zbierania i przetwarzania danych osobowych.

Nie wykorzystujemy danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania (o którym mowa w art. 22 RODO).

Zgoda

Informujemy, iż w ramach udostępnianych stron internetowych przetwarzać będziemy jako administrator Państwa dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes.

Zgoda, która jest dobrowolna, jest niezbędna, aby przeglądać serwis Śląskie. Przyroda! Jeśli nie zgadzacie się Państwo na stosowane technologie prosimy o zamknięcie strony i usunięcie plików cookie ze swojego urządzenia.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska z siedzibą przy ul. Granicznej 29 w Katowicach 40-017, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nasze dane kontaktowe można sprawdzić pod adresem: http://www.cdpgs.katowice.pl/

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska następuje za pomocą adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawa i cel przetwarzania

RODO przewiduje kilka rodzajów podstawy prawnej dla przetwarzania danych. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w wyrażonej przez Państwa zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

Czas przetwarzania danych osobowych

Czas, przez jaki będziemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. Nigdy nie będziemy przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z podstaw prawnych. Państwa dane zawsze będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

Państwa uprawnienia

Zgodnie z RODO, przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem w naszych serwisach danych osobowych:

 • żądanie od administratora dostępu do danych osobowych,
 • żądanie od administratora sprostowania danych osobowych,
 • żądanie od administratora usunięcia danych osobowych,
 • żądanie od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienie skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie i profilowanie danych

Dane mogą zostać przekazane innym organom publicznym, o ile:

 • są one upoważnione do tego obowiązującymi przepisami,
 • realizują obowiązek prawny ciążący na administratorze danych osobowych,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 • w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych osobowych.

Przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Dane zbierane przez strony internetowe Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska nie są i nie będą poddawane profilowaniu.

Odnośniki do innych stron internetowych

Niektóre odnośniki (linki) zamieszczone w serwisie, umożliwiają użytkownikom bezpośrednie przejście do innych stron internetowych. Za politykę ochrony prywatności tych stron internetowych odpowiedzialni są ich właściciele.

Zmiany niniejszej Polityki prywatności

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu Polityki prywatności i jej każdorazowej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne z uwagi na zmianę przepisów prawa, orzecznictwo sądów i organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w przypadkach zmiany celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.


Mechanizm Cookies w serwisach i aplikacjach internetowych w domenie slaskie-przyroda.pl

W celu dostosowania treści do potrzeb i zainteresowań, serwis internetowy Śląskie. Przyroda! używa tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer serwisu na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu oraz umożliwiają sprawne świadczenie Usług. Są one niezbędne do przechowania informacji o fakcie bycia uwierzytelnionym w serwisie, personalizacji ustawień, czy też wyszukiwania informacji w serwisie. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji.

Mechanizm Cookies jest domyślnie włączony w większości przeglądarek internetowych, co umożliwia zapisywanie plików cookies na urządzeniu klienta. Mechanizm ten może być wyłączony lub przełączony w tryb informowania o każdorazowej próbie zapisywania informacji na urządzeniu klienta. Wyłączenie Mechanizmu Cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych elementów serwisów internetowych.

Do zbierania statystyk odwiedzin serwisu wykorzystujemy narzędzie/usługę Google Analytics, która legitymuje się własną polityką prywatności.

Szczegóły polityki:

http://www.google.com/intl/pl/policies/technologies/types/

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Umieszczone w serwisie wtyczki społecznościowe posiadają odrębne polityki:

Facebook: http://www.facebook.com/help/cookies

 
Linki do stron zewnętrznych:

Więcej o cookies (Wikipedia)

 

Informacja dla odbiorców Newslettera i użytkowników formularza "Zaproponuj artykuł"

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).

Zastanawiasz się co to dla Ciebie oznacza? Mamy dla Ciebie kilka dobrych wiadomości.

Po pierwsze i najważniejsze - nic nie musisz robić. Wszystkie zgody, które nam przekazałaś/przekazałeś, są aktualne.

Po drugie, wdrożyliśmy przepisy RODO, aby lepiej i mocniej chronić Twoje dane. Możesz korzystać z wielu nowych praw.

Po trzecie, przygotowaliśmy dla Ciebie  przystępne informacje na temat RODO i Twoich praw. Zapoznanie się z poniższymi informacjami, pomoże Ci zrozumieć, jak korzystamy z Twoich danych osobowych, komu możemy je udostępniać i jakie prawa Ci przysługują w zakresie  ich ochrony.

Większa ochrona Twoich danych

Dzięki RODO zyskujesz większą kontrolę nad sposobem, w jaki Twoje dane są wykorzystywane.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administrator danych osobowych jest odpowiedzialny za sposoby i cele przetwarzania danych osobowych. W przypadku danych osobowych czytelników naszego Newslettera administratorem jest Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska z siedzibą przy ul. Granicznej 29 w Katowicach 40-017, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cele przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane (na podstawie. art. 6 ust 1 pkt a RODO) wyłącznie w celach:

 • świadczenia usługi wysyłki Newslettera, tj. przesyłania drogą elektroniczną informacji zamieszczanych w serwisie slaskie-przyroda.pl,
 • świadczenia usługi przesyłania drogą elektroniczną informacji poprzez formularz "Zaproponuj artykuł",
 • ewaluacyjnych,
 • monitoringu i kontroli.

Nie wykorzystujemy danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania (o którym mowa w art. 22 RODO).

Kto ma wgląd do Twoich danych?

Dane osobowe przechowywane i przetwarzane nie są ujawniane osobom trzecim poza:

 • osobami upoważnionymi przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska (Administratora danych osobowych),
 • podmiotami upoważnionymi na podstawie przepisów prawa, np. sądami lub organami do tego uprawnionymi,
 • podmiotami przetwarzającymi je na nasze zlecenie, np. podwykonawcami naszych usług (wykonawcami usług w zakresie badań ewaluacyjnych i asysty technicznej strony internetowej),
 • osobami w państwach z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Lichtenstein i Norwegia).

Masz prawo (należy zawiadomić  Administratora w formie pisemnej):

 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • do ich sprostowania,
 • żądania ich usunięcia,
 • ograniczenia ich przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie swoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne by korzystać w usługi Newslettera oraz formularza "Zaproponuj artykuł". Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania z danej usługi.

Ze swojej strony gwarantujemy, że dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie – jasne, rzetelne i zgodne z przepisami. 

W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji naszego Newslettera i usunąć swoje dane korzystając z zamieszczonych linków w stopce każdego newslettera.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody.

Możesz skontaktować się z nami w sprawie Twoich danych osobowych wysyłając wiadomość do Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.