Klimaty górskie wyróżniane były już w najwcześniejszych klasyfikacjach klimatu Polski, gdyż charakteryzują się zupełnie odmiennymi od otaczających obszarów warunkami klimatycznymi. Region gór zajmuje ok. 1/5 obszaru województwa śląskiego. Na zróżnicowanie elementów klimatycznych wpływa najsilniej obszar Beskidu Śląskiego, Żywieckiego oraz w mniejszym stopniu Beskidu Małego.
Podstawową cechą obszarów górskich jest zróżnicowana wysokość i orografia terenu, znacznie modyfikujące lokalne warunki klimatyczne. Charakterystyczne  dla tego typu klimatu jest zróżnicowanie warunków klimatycznych pod względem wysokości, czyli strefowość klimatyczna, uwarunkowana głównie spadkiem temperatury powietrza ze wzrostem wysokości.
Dla leżących w obrębie województwa Beskidów, zgodnie z podziałem M. Hessa (1965) wyróżnia się następujące piętra klimatyczne:

 

PiętroŚrednia
wieloletnia
temperatura
roku [ºC]
Wysokość nad poziomem morza [m]
Beskid Żywiecki
i Średni
Beskid Śląski
i Pogórze Śląskie
Beskid Wyspowy, Sądecki,
Niski, Pogórze Wielickie
i Ciężkowickie
Kotliny
Zimne od -4 do -2 - - - -
Umiarkowanie zimne od -2 do 0   od szczytów do 1670  - - -
Bardzo chłodne od 0 do +2 od 1670 do 1400 - - -
Chłodne od +2 do +4 od 1400 do 1080  od szczytów do 980   od szczytów do 1100 do 950
Umiarkowanie chłodne od +4 do +6 od 1080 do 680 od 980 do 670 od 1100 do 750 od 950 do 500
Umiarkowanie ciepłe od +6 do +8 od 680 do 260 od 670 do 250 od 750 do 280 od 500 do 200

 

Według Hessa na ilość pięter oraz ich rozkład wysokościowy wpływ mają:

  • wysokość masywu nad poziomem morza (mała wysokość ogranicza ilość wyższych pięter),
  • masywność gór (im większa, tym wyżej umiejscowione są piętra klimatyczne),
  • szerokość geograficzna,
  • długość geograficzna,
  • wysokość podstawy pasma górskiego (możliwy brak najniższych pięter),
  • ekspozycja stoków (na półkuli północnej, piętra klimatyczne stoków południowych położone są wyżej w stosunku do stoków północnych).

Ponieważ klimat to cały zespół zjawisk atmosferycznych, to w obrębie gór zmianom podlegają w różnym stopniu wszystkie elementy meteorologiczne. Zróżnicowanie to jest szczególnie widoczne na mapach przedstawiających przestrzenny rozkład poszczególnych elementów klimatu.

Materiał strony opracowano 24 czerwca 2008 r. Autorzy: Monika Skurczyńska, dr Mieczysław Leśniok