Temperatura powietrza to jeden z podstawowych elementów klimatycznych. Na jej przebieg wpływają głównie dwa czynniki: radiacyjny, czyli ilość dopływającej do Ziemi energii słonecznej oraz cyrkulacyjny, tj. adwekcja mas powietrza. Ze względu na podstawową rolę tego elementu, charakterystyki termicznej dokonuje się za pomocą różnych wielkości. Podstawowy parametr stanowi temperatura średnia, rozpatrywana w różnych skalach czasowych. W cyklu dobowym, maksimum temperatury przypada w okolicach godziny 14, natomiast minimum tuż po wschodzie Słońca. W cyklu rocznym, za najchłodniejszy miesiąc uważa się styczeń, a najcieplejszy lipiec.

Na większości obszaru województwa śląskiego, średnia roczna temperatura powietrza waha się w granicach 7-8 st. C (mapa 1). Niższymi wartościami charakteryzuje się najbardziej na wschód wysunięty region, gdzie temperatura spada poniżej 7 st. C, natomiast najcieplejszy region województwa to okolice Raciborza, Rybnika i Zbiornika Goczałkowickiego. Jak zauważono już we wstępnej charakterystyce klimatu górskiego, stosunki termiczne tego obszaru znacznie różnią się od pozostałej części województwa. Wyraźny jest spadek temperatury wraz z wysokością. Tutaj notowane są najniższe w województwie temperatury, także średnie. Poniżej 4 st. C spada średnia roczna temperatura w Beskidzie Śląskim. Wyraźnie można zauważyć nawiązanie izoterm do ukształtowania powierzchni, gdyż w odróżnieniu od otaczających gór, znacznie wyższą temperaturą cechuje się obniżenie Kotliny Żywieckiej.

Ryc 001Mapa 1. Średnia roczna temperatura powietrza.

 

Średnie temperatury stycznia i lipca (mapa 2,3) nawiązują do ogólnych cech przejściowego klimatu Polski. W styczniu temperatura spada w kierunku wschodnim. Najcieplejszy region to krańce zachodnie oraz pas Pogórza, gdzie średnia temperatura wynosi powyżej -2 st. C. Najniższą temperaturą stycznia charakteryzują się okolice Szczekocin i Myszkowa oraz region Beskidu Śląskiego i Żywieckiego (poniżej -4 st. C). W pozostałej części województwa temperatura stycznia wynosi średnio około od -2 do -4 st. C.

Ryc 002

Mapa 2. Średnia miesięczna temperatura powietrza: styczeń (°C)

Ryc 003Mapa 3. Średnia miesięczna temperatura powietrza: lipiec (°C)

 

W lipcu średnia temperatura powietrza na większości obszaru województwa wynosi 14-16 st C. Najcieplejszym regionem są okolice Rybnika, gdzie średnia temperatura przekracza 16 st. C. Najchłodniejszym regionem są góry, gdzie temperatura wynosi maksymalnie 10 st. C, natomiast w Kotlinie Żywieckiej wynosi 14-16 st. C.

Średnie maksymalne temperatury lipca w środkowej i północnej części województwa wynoszą nawet ponad 21 st. C. Średnie minimalne temperatury stycznia notowane są w najwyższych partiach gór, gdzie spadają poniżej -7 st. C. Mapa 4 przedstawia najwyższe maksymalne i najniższe minimalne roczne temperatury powietrza.

Ryc 004Najwyższa maksymalna i najniższa minimalna roczna temperatura powietrza (°C)

 

Charakterystyki termicznej dokonuje się także za pomocą dni o określonych warunkach termicznych. Na terenie województwa największą liczbą dni mroźnych i bardzo mroźnych, oprócz gór, cechuje się północno-wschodnia cześć województwa. Najmniejszą liczbą natomiast okolice Rybnika i Raciborza oraz Kotlina Żywiecka. W przypadku liczby dni gorących i upalnych sytuacja ulega odwróceniu, najmniej takich dni notuje się w górach oraz na wschodzie województwa, a najwięcej w okolicach Rybnika i Raciborza.


Źródło map (1-4): Atlas klimatu województwa śląskiego (2000).

Materiał strony opracowano 24 czerwca 2008 r. Autorzy: Monika Skurczyńska, dr Mieczysław Leśniok