Wiatr to ruch powietrza o przeważającej składowej poziomej. Ze względu na ogromną zmienność przestrzenną, wiatr to jeden z trudniejszych do scharakteryzowania elementów klimatu. Ogólnie w Polsce, a więc także na terenie województwa, w związku z cyrkulacja atmosfery przeważają wiatry zachodnie. Tej tendencji sprzyja równoleżnikowy układ krain geograficznych, bowiem rzeźba terenu to jeden z czynników najsilniej modyfikujących wiatr. Trudność w dokładnej charakterystyce stanowi przede wszystkim zróżnicowanie podłoża i w tej najniższej warstwie wiatr wykazuje największą zmienność. Zróżnicowaniu podlega zarówno kierunek jak i prędkość wiatru i to nie tylko w skali gór czy pagórków, ale nawet zabudowań miejskich.

Na obszarze województwa śląskiego dominują wiatry z kierunków zachodnich. Najczęściej obserwuje się wiatry z południowego-zachodu. Główne przyczyny takiego rozkładu częstości to: ogólna dominacja wiatrów zachodnich oraz leżące za południowo-zachodnią granicą województwa obniżenie terenu w postaci Bramy Morawskiej. Średnia prędkość wiatru na terenie województwa jest zróżnicowana, nie przekracza jednak 5 m/s. Zróżnicowanie prędkości nawiązuje do rzeźby terenu. Najwyższe wartości notowane są na najbardziej wyniesionych powierzchniach, w górach na północy oraz w okolicach Wyżyny Katowickiej (mapa 9, 10). Najwyższą średnią prędkość wiatru w latach 1966-1995 zanotowano 15 stycznia 1981 roku na Skrzycznem, gdzie wyniosła 35 m/s.

Ryc 009Mapa 9. Średni roczny rozkład częstości wiatru (%)

Ryc 010Mapa 10. Średnia roczna prędkość wiatru (m/s)


Źródło map (9-10): Atlas klimatu województwa śląskiego (2000).

Materiał strony opracowano 24 czerwca 2008 r. Autorzy: Monika Skurczyńska, dr Mieczysław Leśniok