Zawartość pary wodnej w powietrzu to wilgotność powietrza. Zróżnicowanie tego elementu również jest znaczne, zależy bowiem nie tylko od czynników cyrkulacyjnych, ale także lokalnych jak rzeźba czy rodzaj powierzchni. W klimatologii istnieje wiele parametrów charakteryzujących ten element. Jednym z nich jest względna wilgotność powietrza, czyli stosunek ciśnienia pary wodnej zawartej w powietrzu do ciśnienia pary wodnej nasyconej, a więc maksymalnego w danej temperaturze. Wilgotność powietrza to – obok wiatru – jeden z czynników ważnych w bioklimatologii, kształtujący tzw. temperaturę odczuwalną.

Rozkład średniej rocznej wilgotności względnej nad obszarem województwa śląskiego cechuje się dużym zróżnicowaniem (mapa 15). Największe wartości notowane są w górach oraz w okolicach Rybnika (powyżej 84%), natomiast najniższe w pasie Pogórza Śląskiego oraz Wyżyny Katowickiej.

Ryc 015Mapa 15. Średnia roczna wilgotność względna powietrza (%). Źródło: Atlas klimatu województwa śląskiego (2000).


Materiał strony opracowano 24 czerwca 2008 r. Autorzy: Monika Skurczyńska, dr Mieczysław Leśniok.