Typowa rzeźba nizinna występuje w zachodniej części województwa tam, gdzie Wyżyna Śląsko-Krakowska przechodzi stopniowo w Nizinę Śląską. Reprezentowana jest ona przez monotonny krajobraz obniżeń denudacyjnych między progami strukturalnymi, najbardziej klasycznie wykształcony w obrębie szerokiej doliny Małej Panwi, otwierającej się na Równinę Opolską. Współczesna rzeźba powstała głównie w wyniku erozyjno-denudacyjnego przekształcania powierzchni zasypanej podczas zlodowacenia odrzańskiego i warciańskiego piaszczystymi osadami wodnolodowcowymi i rzecznymi. Rozległe, niskie i równinne działy przecięte są tu płaskodennymi dolinami rzecznymi i przemodelowane przez procesy eoliczne.

Materiał strony opracowano 24 czerwcaMaria Fajer, dr Jan Waga.