Województwo śląskie położone jest w obrębie czterech bioregionów: Karpat Zachodnich, Kotlin Podgórskich, Wyżyn Środkowopolskich i Niżu Środkowoeuropejskiego, a także pozostaje pod wpływem bioregionu Sudetów Wschodnich. To przejściowe położenie omawianego obszaru decyduje o kierunkach i charakterze oraz zasięgu jego powiązań przyrodniczych z najbliższym otoczeniem. Powiązania te dotyczą zarówno przepływu informacji biologicznej, jak i materii oraz energii.

Zachodni kraniec Beskidów w granicach województwa śląskiego jest obszarem jednostronnego zasilania zewnętrznego z rozległego łuku Karpat Zachodnich. Zasięg tego powiązania obejmuje przyległy pas kotlin, a nawet wyżyn. Taki sam kierunek i charakter powiązań istnieje w pobliskich Górach Opawskich, lecz ich zasięg na obszarze województwa śląskiego jest o wiele mniejszy.

Powiązania o charakterze zasilania wzajemnego występują w dolinach Odry i Wisły oraz Borów Stobrawsko-Lublinieckich i Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Zasięg powiązań w tych trzech pierwszych obszarach jest bardzo rozległy, natomiast w ostatnim - lokalny.

Ostatnim typem powiązań przyrodniczych jest powiązanie jednostronne zasilające zewnętrzne, które występuje w górnych odcinkach Warty i Pilicy. Zasięg tego powiązania jest lokalny.

Powiązania przyrodnicze funkcjonujące pomiędzy województwem śląskim a jego otoczeniem przedstawia model przestrzenny.