Rozwój cywilizacji pociąga za sobą eksterminację zasobów przyrody - pojedynczych osobników, gatunków, całych ekosystemów, a także miejsc o dużych walorach przyrodniczych. Każdy z nas zna takie fakty. Chcielibyśmy, aby zamieszczane na tej stronie teksty przypomniały Czytelnikom wycięte już sędziwe drzewa, wytępione gatunki roślin i zwierząt, zniszczone ekosystemy i elementy przyrody nieożywionej oraz zdewastowane miejsca występowania osobliwości przyrodniczych.

Apelujemy do wszystkich o nadsyłanie informacji o już nieistniejących i traconych obecnie cennych zasobach przyrody w miejscu zamieszkania i najbliższej okolicy. Karty "czarnej księgi" pozwolą na rejestrację strat, jakie ponosi przyroda w drodze człowieka ku ekorozwojowi.

Ze strony można pobrać
część 1
część 2
artykułu Aleksandra Żukowskiego Wspomnienia o pomnikowych drzewach, który ukazał się w 2003 roku, w 31 i 32 numerze kwartalnika Przyroda Górnego Śląska, wydawanego przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska z Katowic.