polska-czerwona-ksiega-roslin-okladkaPierwsza polska czerwona księga roślin, obejmująca paprotniki i rośliny kwiatowe, została wydana w roku 1993 (Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. Red. Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków). Zawiera ona dane o 206 gatunkach, w tym o 34 najprawdopodobniej w Polsce wymarłych. Na kartach tej księgi zamieszczone są 42 gatunki, które występowały lub występują również w województwie śląskim.

Drugie wydanie czerwonej księgi roślin ukazało się w roku 2001 (Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. Red. Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków). Zawiera ona dane o 296 taksonach, w tym o 38 gatunkach wymarłych w Polsce. W księdze tej zamieszczonych jest 86 gatunków, które występowały lub występują także w województwie śląskim. Wśród nich jest 47 nowych, opisanych po raz pierwszy. Pominięte zostały 3 gatunki, które zamieszczono w pierwszym wydaniu czerwonej księgi.

 

Wykaz gatunków stwierdzonych w województwie śląskim zamieszczonych w Polskiej czerwonej księdze roślin

Typ: Paprotniki (Pteridophyta)
Nazwa polska Nazwa łacińska Kategoria zagrożenia
1993 1
Kategoria zagrożenia
2001 2
Marsylia czterolistna Marsilea quadrifolia I EW
Podejźrzon marunowy Botryhium matricariifolium   CR
Widlicz cyprysowy Diphasiastrum tristachyum   EN
Widlicz Isslera Diphasiastrum issleri V CR
Widliczka szwajcarska Selaginella helvetica I EX
Typ: Rośliny nasienne (Spermatophyta)
Nazwa polska Nazwa łacińska Kategoria zagrożenia
1993 1
Kategoria zagrożenia
2001 2
Aldrowanda pęcherzykowata Aldrovanda vesiculosa E CR
Brzeżyca jednokwiatowa Litorella uniflora V EN
Buławnik czerwony Cephalanthera rubra   EN
Cebulica dwulistna Scilla bifolia E/nt  
Cibora żółta Cyperus flavescens   VU
Cis pospolity Taxus baccata   VU
Czechrzyca grzebieniowata Scandix pecten-veneris   CR
Czosnek syberyjski Allium sibiricum   VU
Dyptam jesionolistny Dictamus albus E EN
Dzwonek piłkowany Campanula serrata V VU
Fiołek bagienny Viola uliginosa E CR
Goździk siny Dianthus gratianopolitanus   VU
Grążel drobny Nuphar pumila   VU
Groszek szerokolistny Lathyrus latifolius V EN
Grzybienie północne Nymphaea candida   VU
Grzybieńczyk wodny Nymphoides peltata   VU
Języczka syberyjska Ligularia sibirica E CR
Karmnik bezpłatkowy Sagina ciliata   VU
Karmnik ościsty Sagina subulata   CR
Kiksja zgiętoostrogowa Kickxia spuria   CR
Kosaciec trawolistny Iris graminea Ex EW
Kostrzewa nibydalmacka Festuca pseudodalmatica R  
Koślaczek stożkowaty Anacamptis pyramidalis Ex EX
Kotewka orzech wodny Trapa natans E CR
Kręczynka jesienna Spiranthes spiralis   CR
Kruszczyk połabski Epipactis albensis   VU
Krwawnica wąskolistna Lythrum hyssopifolia   LR
Kukułka bzowa Dactylorhiza sambucina   VU
Lindernia mułowa Lindernia procumbens E CR
Lipiennik Loesela Liparis loeselii   VU
Lnicznik właściwy Camelina alyssum Ex EX
Mieczyk drobnokwiatowy Gladiolus felicis Ex  
Miłek szkarłatny Adonis flammea E CR
Nadwodnik naprzeciwlistny Elatine hydropiper   VU
Nadwodnik okółkowy Elatine alsinastrum   VU
Nadwodnik sześciopręcikowy Elatine hexandra V VU
Nadwodnik trójpręcikowy Elatine triandra   VU
Niezapominajka smukła Myosotis stenophylla Ex EX
Obuwik pospolity Cypripedium calceolus   VU
Oczeret sztyletowaty Schoenoplectus mucronatus E VU
Ostrożeń siedmiogrodzki Cirsium decussatum R LR
Owsica spłaszczona Avenula planiculmis   VU
Perłówka orzęsiona Melica ciliata   CR
Pierwiosnek omączony Primula farinose E CR
Pięciornik drobnokwiatowy Potentilla micrantha   VU
Pięciornik śląski Potentilla silesiaca   VU
Przygiełka brunatna Rhynchospora fusca V EN
Przytulia krakowska
(Przytulia małopolska)
Galium cracoviense R VU
Przytulia szorstkoowockowa Galium pumilum   LR
Pszonak wschodni Conringia orientalis   EN
Rdestnica podługowata Potamogeton polygonifolius   CR
Rozchodnik owłosiony Sedum villosum   CR
Róża francuska Rosa gallica V VU
Rupia morska Ruppia maritima   VU
Sasanka otwarta Pulsatilla patens   LR
Sasanka wiosenna Pulsatilla vernalis V VU
Storczyk blady Orchis pallens V VU
Storczyk błotny Orchis palustris   CR
Storczyk cuchnący Orchis coriophora   EX
Storczyk drobnokwiatowy Orchis ustulata   EN
Storczyk samczy Orchis morio   EN
Storzan bezlistny Epipogium aphyllum   CR
Szafirek miękkolistny Muscari comosum   CR
Tłustosz pospolity dwubarwny Pinguicula vulgaris subsp. bicolor   CR
Tojad lisi Aconitum lycoctonum R VU
Tojad morawski Aconitum firmum subsp. moravicum   VU
Turzyca bagienna Carex limosa   LR
Turzyca blada Carex pallens   LR
Turzyca pchla Carex pulicaris   VU
Turzyca strunowa Carex chordorhiza   VU
Turzyca zgrzebłowata Carex strigosa R LR
Uwroć wodna Crassula aquatica Ex EX
Warzucha polska Cochlearia polonica Ex EW
Wątlik błotny Hammarbya paludosa V EN
Wełnianeczka alpejska Baeothryon alpinum V EN
Wełnianeczka darniowa Baeothryon caespitosum V EN
Wielosił błękitny Polemonium caeruleum   VU
Wierzba borówkolistna Salix myrtilloides V EN
Wilczomlecz pstry Euphorbia epithymoides V VU
Wiśnia karłowata Cerasus fruticosa V VU
Wyblin jednolistny Malaxis monophyllos V LR
Zaraza goryczelowa Orobanche picridis E EN
Zarzyczka górska Cortusa matthioli R LR
Zdrojek błyszczący Montia fontana   VU
1  Kategorie zagrożenia gatunków: Ex - wymarłe i przypuszczalnie wymarłe, E - wymierające, V - narażone, R - rzadkie, I - o nieokreślonym zagrożeniu, nt - nie zagrożone (Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. Red. 1993. Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków).
Kategorie zagrożenia gatunków: EX - całkowicie wymarłe, EW - wymarłe w warunkach naturalnych, CR - krytycznie zagrożone, EN - zagrożone, VU - narażone, LR - niższego ryzyka (Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. Red. 2001. Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków).
Materiał strony opracowano 30 września 2002 roku. Autorzy opracowania: J. B. Parusel, R. Bula.