Czerwona lista motyli dziennych Górnego Śląska powstała z inicjatywy Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach. Opracował ją profesor Jarosław Buszko. Jest pierwszą próbą analizy zagrożenia gatunków motyli występujących na terenie Górnego Śląska w przyjętych granicach województw: bielskiego, częstochowskiego, katowickiego i opolskiego (zgodnie z podziałem terytorialnym kraju do roku 1998).

Z uwagi na niewielką liczbę gatunków motyli dziennych, na liście umieszczono wszystkie gatunki osiadłe i migrujące, wykazane dotychczas w czterech województwach. Wiele z nich nie jest wprawdzie obecnie zagrożonych, ale można spodziewać się, że w krótkim czasie niektóre z nich mogą znaleźć się na skraju wyginięcia wskutek bardzo dużej wrażliwości motyli dziennych na strukturalne zmiany środowiska przyrodniczego.

Podstawowym źródłem informacji przy sporządzaniu listy był bank danych faunistycznych utworzony dla potrzeb programu Atlas rozmieszczenia motyli dziennych w Polsce, do którego wyniki swoich obserwacji nadsyłali także lepidopterolodzy śląscy. Starsze dane, niezbędne dla zrekonstruowania historii wymierania niektórych gatunków, zostały zaczerpnięte z pracy Dąbrowskiego i Krzywickiego (1982). Część nowszych informacji została opublikowana w formie Atlasu rozmieszczenia motyli dziennych w Polsce 1986-1995 (Buszko 1997), natomiast dane zebrane po roku 1995 zostały udostępnione za pośrednictwem internetowej bazy danych (Buszko, Kartanas 1998).

Lista zawiera 127 gatunków motyli dziennych Górnego Śląska, dla których ustalono kategorie zagrożenia. Liczba ta stanowi 79,4% fauny motyli dziennych Polski. Stopień zagrożenia motyli dziennych na Górnym Śląsku jest podobny do zagrożenia stwierdzonego na obszarze całej Polski. W granicach Górnego Śląska uznano: za wymarłe 13 gatunków, za wymierające 11 gatunków, za narażone na wyginięcie 19 gatunków, a za rzadkie 8 gatunków. Łącznie w różnych kategoriach zagrożenia znajduje się 40% fauny motyli Górnego Śląska.

Pobierz ->   Czerwoną listę motyli dziennych Górnego Śląska

Materiał strony opracowano 15 marca 2004 roku. Autor opracowania: A. Miszta.