Czerwona lista pająków Górnego Śląskapowstała z inicjatywy Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach. Po raz pierwszy uwzględniono w niej jednocześnie pająki występujące w polskiej i czeskiej części Górnego Śląska. Kategorie zagrożenia dla gatunków występujących na terenie Polski (w przyjętych granicach województw: bielskiego, częstochowskiego, katowickiego i opolskiego - zgodnie z podziałem terytorialnym kraju do roku 1998) opracował profesor Wojciech Staręga z Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, natomiast dla gatunków występujących w Czechach - doktor Zdenek Majkus z Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie.

Analizie poddano całą poznaną dotychczas faunę pająków Górnego Śląska. Uwzględniono w niej ogólne rozmieszczenie poszczególnych gatunków, częstość ich występowania oraz liczebność. Jako źródło informacji o pająkach posłużyły głównie publikacje gromadzone przez Wojciecha Staręgę od czasu przygotowywania opracowania pająków do Katalogu fauny Polski (Prószyński, Staręga 1971) i kolejnych podsumowań, czy list fauny krajowej (Staręga 1983; Prószyński, Staręga 1997; Staręga, Prószyński 2001). Wykorzystano także kilka niepublikowanych raportów i informacje zgromadzone przez doktor Alicję Misztę w bazie danych Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. Dodatkowe dane pochodzą z własnych materiałów autorów (W. Staręgi szczególnie z dawnych województw bielskiego i częstochowskiego oraz Z. Majkusa z czeskiej części Górnego Śląska). Gromadzenie materiałów do listy zakończono w styczniu, a ostatnie uzupełnienia wprowadzono w lipcu 2001 roku.

Prezentowana lista zawiera ogółem 508 gatunków pająków (w tym 479 w polskiej części Górnego Śląska), dla których określono kategorie zagrożenia. Nie określono zagrożenia dla 5 gatunków, których występowanie jest wątpliwe lub nie zostało potwierdzone. Na liście znajdują się także: 3 gatunki uznane za krytycznie zagrożone (CE), 6 gatunków zagrożonych (EN), 36 gatunków narażonych na wyginięcie (VU) i 100 gatunków bliskich zagrożenia (NT). Wskaźnik procentowego zagrożenia fauny pająków dla całego Górnego Śląska wynosi 28%.

Pobierz ->  Czerwoną listę pająków Górnego Śląska

Materiał strony opracowano 15 marca 2004 roku. Autor opracowania: A. Miszta.