Ze względu na niewielką ilość dostępnych danych Czerwona lista zespołów i zbiorowisk mszystych województwa śląskiego ma charakter wstępny. Również przy określaniu stopnia zagrożenia posłużono się wcześniejszymi kategoriami Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych (IUCN 1978), chociaż różnią się one od obecnie obowiązujących. Na liście znalazło się 31 zespołów i 2 zbiorowiska, w tym 5 w kategorii wymierające (E), 9 w kategorii narażone (V), 14 w kategorii rzadkie (R) i 5 w kategorii o nieokreślonym zagrożeniu (I). Na obecnym etapie poznania nie uznano żadnego z zespołów za wymarły na terenie województwa śląskiego, chociaż niektóre wydają się być bliskie tej kategorii, np. Blasietum pusillae, Antitrichietum curtipendulae.

Wykaz zespołów i zbiorowisk mszystych zagrożonych w województwie śląskim zawiera publikacja źródłowa (Stebel A. 2012). 

pdf PDF Stebel A. 2012. Czerwona lista zbiorowisk mszaków województwa śląskiego.[w:] J. B. Parusel (red.). Czerwone listy zbiorowisk roślinnych, mszaków i porostów województwa śląskiego. Raporty Opinie 6.3: 61-69. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice.