tekst w opracowaniu, czerwoną listę można pobrać poniżej

pdf PDF Parusel i in. 2012. Czerwona lista ptaków województwa śląskiego.[w:] J. B. Parusel (red.). Czerwone listy zwierząt kręgowych województwa śląskiego. Raporty Opinie 6.5: 63-146. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice.