Dotychczas w województwie śląskim odnotowano ponad 6 000 gatunków zwierząt bezkręgowych. Stanowi to zaledwie 22% liczby wszystkich bezkręgowców znanych w Polsce. Wychodząc z założenia, opartego na dobrze rozpoznanych grupach, że powinno tu występować 50-80% fauny Polski, możemy oszacować prawdopodobną liczbę gatunków zwierząt bezkręgowych województwa śląskiego na 14 500 - 23 500.

Do zwierząt bezkręgowych, które mają wyczerpujące i uaktualnione opracowania, uwzględniające ich rozmieszczenie i liczebność, można zaliczyć: ze środowisk wodnych - wrotki, wioślarki, ślimaki, małże i pijawki, natomiast ze środowisk lądowych - chrząszcze, częściowo pluskwiaki, motyle i roztocza.

Potwierdzono występowanie w województwie śląskim: 216 gatunków wrotków, 49 gatunków wioślarek, 31 gatunków ślimaków słodkowodnych pochodzenia krajowego, 20 gatunków małży, 14 gatunków pijawek oraz 124 gatunków motyli dziennych.

W przypadku chrząszczy przeanalizowano występowanie 4 000 gatunków, co stanowi około 68% fauny Polski i prawdopodobnie nie jest liczbą ostateczną. Nie można również określić przybliżonej nawet liczby gatunków pluskwiaków, których dotychczas odnotowano 900 (łącznie w różnych rodzinach). W ostatnich latach intensywnie badane są roztocza, spośród których wykazano 324 gatunki. Ponadto, w województwie śląskim stwierdzono: 18 gatunków trzmieli, 65 gatunków ważek i 478 gatunków pająków. Brak jednak systematycznych obserwacji nie pozwala opisać ich rozmieszczenia oraz liczebności. Wyjątkiem jest tygrzyk paskowany, który od roku 1999 jest objęty akcją monitorowania gatunków chronionych - jego występowanie potwierdzono w 44 gminach.

Dla pozostałych grup zwierząt bezkręgowych nie dysponujemy obecnie szczegółowymi opracowaniami ani uaktualnionymi i opublikowanymi danymi.

Materiał strony opracowano 30 września 2002 roku. Autor opracowania: A. M. Miszta. Ostatnia aktualizacja zawartości strony: 19 grudnia 2003 r.